Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Samowolna zmiana sposobu użytkowania budynku

12.08.2013
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
 
Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie II SA/Bk 196/2007 jedynie zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Zawarty w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane zwrot „w szczególności” nie oznacza, iż każda zamiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga takiego zgłoszenia. Jedynie zmiany wymienione w tymże artykule lub w skutkach podobne do tam wymienionych powodują konieczność sporządzenia stosowego zgłoszenia do właściwego organu.
 
Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego to na właścicielu ciąży obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami wskazanymi w prawie budowlanym w tym w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.
 
W warunkach współwłasności obiektu budowlanego obowiązek utrzymania tego obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym ciąży na wszystkich współwłaścicielach łącznie lub na zarządcy. Nie można obciążyć tym obowiązkiem jednego ze współwłaścicieli nawet wówczas, gdyby tylko on ponosił winę za zaistniały stan rzeczy. Również wielkość udziałów we współwłasności nie decyduje o obciążeniu obowiązkami. Spory pomiędzy współwłaścicielami wynikłe na tym tle, łącznie z problemem rozliczenia związanych z tym kosztów, nie należą do postępowania administracyjnego i podlegają kognicji sądów powszechnych (zob. wyrok NSA z 24 stycznia 2002 r., IV SA 427/00, „Wspólnota” 2002, nr 8, poz. 51). Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego i wynikające z niego obciążenie wykonaniem robót budowlanych dotyczą świadczeń niepodzielnych. Na gruncie Kodeksu cywilnego dłużnicy zobowiązani do spełnienia świadczenia niepodzielnego odpowiadają za jego spełnienie solidarnie (art. 380 § 1 k.c.). Oznacza to, że w razie spełnienia świadczenia przez jednego lub niektórych z dłużników będą oni mogli dochodzić od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w postępowaniu cywilnym zwrotu odpowiedniej części kosztów poniesionych w związku z wykonanymi robotami budowlanymi związanymi z utrzymaniem obiektu budowlanego (wyrok NSA z 6 czerwca 2000 r., II SA/Lu 398/99, LexPolonica nr 2342008). Wobec tego okoliczność, że między współwłaścicielami nieruchomości istnieje spór co do sposobu korzystania ze wspólnego obiektu, oraz brak odpowiednich środków finansowych potrzebnych na przeprowadzenie remontu, są okolicznościami obojętnymi z punktu widzenia regulacji prawa budowlanego (wyrok NSA z 20 stycznia 2000 r., SA/Sz 1873/98, LexPolonica nr 2112560). Jednakże, jeżeli pomiędzy współwłaścicielami została zawarta ugoda sądowa o podziale obiektu do użytkowania, organ administracji, orzekając o obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym określonej części obiektu, pozostającej w wyłącznym użytkowaniu jednego współwłaściciela, może skierować wydawane w drodze decyzji nakazy wyłącznie do tego współwłaściciela (wyrok NSA z 14 maja 1996 r., SA/Wr 2096/95, LexPolonica nr 353057).
 
Jak więc wynika z powyższych uregulowań w Pani interesie leży jak najszybsze uregulowanie kwestii związanych z sposobem użytkowania nieruchomości, której jest Pani współwłaścicielką. Zaniechania w tym zakresie mogą Pani narazić na negatywne skutki prawne i odpowiedzialność finansową.


Tagi: Prawo budowlane, pinb

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły