Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Spór o deklaracje śmieciowe

19.07.2013
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
 
Z kolei ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych odwołuje się w kwestiach zarządu nieruchomością wspólną do ustawy o własności lokali. Jeżeli własność niektórych lokali została wyodrębniona to art. 2 ust. Ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach znajduje zastosowanie, a osobą sprawująca zarząd nieruchomością wspólną jest spółdzielnia. Przepisy te nie uległy nowelizacji w związku z rewolucją śmieciową.
 
Poruszone przez Panią zagadnienie prawne było przedmiotem interpelacji poselskich. Wyrażono w nich wątpliwości dotyczące zasadności nałożenia na zarządy spółdzielni mieszkaniowych obowiązków właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o własności lokali. Autorzy interpelacji zgodnie podkreślają, iż może to pozostawać w sprzeczności z regulacjami prawnymi wiążącymi spółdzielczość mieszkaniową. Ich zdaniem zarządzanie częścią wspólną w wyodrębnionych nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowych należy traktować jako zarząd powierzony, który nie ma powiązania z przepisami ustawy o własności lokali. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, sprawując zarząd nad powierzoną nieruchomością może odpowiadać wyłącznie za utrzymanie czystości na terenie nieruchomości do wspólnego korzystania. 
 
W odpowiedzi na interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wyjaśnił, iż w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uległa zmianie definicja właściciela nieruchomości. Zgodnie ze wcześniejszymi uregulowaniami do obowiązków właściciela należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości wielolokalowych te obowiązki wykonywały spółdzielnie mieszkaniowe. Zdaniem podsekretarza w związku z zastąpieniem obowiązku zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczania opłaty nie zmienił się dotychczasowy podmiot zobowiązany. Jest nim w dalszym ciągu zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Ustawa nie określa natomiast sposobu rozliczeń spółdzielni z osobami, którym służy spółdzielcze prawo do lokalu i z właścicielami lokali. Powyższa kwestia pozostaje domeną prawa spółdzielczego. 
 
Należy jednak wskazać, iż powyższa opinia pochodzi o organu centralnego w żadnym wypadku nie stanowi ona źródła prawa a nawet jego wiążącej interpretacji. Powszechne jest również zdanie przeciwne do stanowiska Ministerstwa Środowiska w którym wskazuje się, iż w odniesieniu do lokali własnościowych (wyodrębnionych z majątku spółdzielni) spółdzielnia mieszkaniowa nie może składać deklaracji i uiszczać opłaty śmieciowej za właścicieli tych lokali, gdyż nie dysponuje żadnym tytułem prawnym do tych lokali (spółdzielnia mieszkaniowa nie mieści się w zakresie pojęcia ‘właściciel nieruchomości’), chyba że zawrze z właścicielem lokalu umowę dającą jej prawo do władania tym lokalem. Z mocy ustawy spółdzielnia posiada tytuł prawny tylko do nieruchomości wspólnych – jest ich zarządcą. Nie jest to jednak zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali, w związku z czym spółdzielnia nie może wykonać tych obowiązków także w oparciu o art. 2 ust. 3 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
W obecnej sytuacji powstała sytuacja „patowa” i do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sądy administracyjne lub nowelizacji ustawy nie można w sposób jednoznaczny przewidzieć, kto w omawianym sporze ma racje.


Tagi: deklaracja śmieciowa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły