Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wpis hipoteki przymusowej a przedawnione odsetki

18.07.2013
Podstawą wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej jest tytuł wykonawczy stwierdzający istnienie wierzytelności, który został zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. 
 
Wniosek o wpis hipoteki przymusowej należy wypełnić na formularzu KW-Wpis. W wniosku należy zaznaczyć kwadrat przy polu oznaczonym jako „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”, a w „Treści żądania” wpisać: Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w …. z dnia … w sprawie o sygnaturze … opatrzonym w klauzulę wykonalności w dniu … wnoszę o ustanowienie hipoteki przymusowej zwykłej w wysokości … na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w … prowadzi księgę wieczystą o numerze … „
 
Zgodnie z art. 1101 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki. 
 
Ustawodawca zdecydował, że wierzyciel może żądać wpisu hipoteki na sumę nieprzewyższającą więcej niż o połowę kwotę wierzytelności wraz z określonymi w dokumencie, stanowiącym podstawę wpisu, roszczeniami o świadczenia uboczne (na ogół będą to odsetki od zasądzonej w orzeczeniu sądu kwoty i przyznane wierzycielowi koszty postępowania, a w przypadku należności określonych w decyzji administracyjnej - odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne). W celu ustalenia sumy hipoteki, której wpisu może się domagać wierzyciel, należy obliczyć wysokość wszystkich roszczeń stwierdzonych w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu na dzień składania wniosku o wpis. Suma hipoteki nie może przewyższać 150% tak ustalonej kwoty (oczywiście wierzyciel może żądać wpisu hipoteki na mniejszą kwotę). Wysokość sumy hipotecznej musi wyliczyć wierzyciel i podać we wniosku o wpis hipoteki przymusowej, a także - w razie potrzeby - wskazać sposób jej wyliczenia (np. gdy zmieniała się wysokość odsetek ustawowych, należałoby podać wysokość odsetek obliczoną za poszczególne okresy), co pozwoli sądowi na zweryfikowanie prawidłowości określenia sumy hipoteki przymusowej.
 
Natomiast rację ma Pani, iż w części dochodzone przez Panią roszczenie uległo przedawnieniu. Jednakże zarzut przedawnienia jest brany pod uwagę jedynie na wniosek Dłużnika. Zgodnie natomiast z zasadą wskazaną w art. 6268 Kodeksu postępowania cywilnego rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. 
 
Badanie dokumentów dołączonych do wniosku nie ogranicza się do badania ich treści i formy. Sąd wieczystoksięgowy ma obowiązek także ocenić ważność czynności prawnej mającej stanowić podstawę wpisu, jednak jedynie na podstawie wniosku o wpis, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treści księgi wieczystej. Sąd nie bada natomiast zarzutów nieważności opartych na innych podstawach (postanowienie SN z 16 lipca 2009 r., I CSK 497/08, LexPolonica nr 2353126). Podobnie sąd nie bada, czy roszczenie, które podlega wpisowi, wygasło na wskutek zdarzeń, które miały miejsce po jego powstaniu (postanowienie SN z 4 września 2008 r., IV CSK 200/08, LexPolonica nr 2041406).


Tagi: hipoteka, odsetki, hipoteka przymusowa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły