Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Podział nieruchomości wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

08.07.2013
Od zasady, iż podział nieruchomości dopuszczalny jest tylko wówczas, gdy jest on zgodny z planem miejscowym, ustawa przewiduje wyjątki. podział nieruchomości bez względu na ustalenia planu miejscowego jest możliwy także w wypadkach, gdy podział następuje ze względu na konkretne sytuacje faktyczne i prawne. Sytuacje te wymienia art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Generalnie chodzi o przypadki, w których zachodzi potrzeba dokonania podziału nieruchomości w celu dostosowania stanu prawnego i faktycznego w obrębie nieruchomości do sytuacji wynikłej z mocy samego prawa albo z aktu administracyjnego bądź czynności prawnej. Cel, jaki zostanie osiągnięty przez podział nieruchomości, uzasadnia odstępstwo od wymagania oparcia decyzji o podziale na ustaleniach zawartych w planie miejscowym. Nie zachodzi w tych przypadkach potrzeba wydawania opinii przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w sprawie zgodności podziału z planem miejscowym.
 
Ustawa dopuszcza dokonania podziału nieruchomości wbrew miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego w sytuacji, gdy jego celem jest wydzielenie działki budowlanej do korzystania z budynku mieszkalnego. Jak więc wynika z komentowanego przepisu w celu dokonania podziału konieczne jest istnienie budynku na spornej nieruchomości.
 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie II SA/Sz 591/2008 skoro przepis art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawnia do dokonania podziału w celu „wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego”. Wykładnia gramatyczna ww. przepisu wskazuje bowiem, iż ustawodawca używając liczby pojedynczej, stworzył możliwość wydzielenia niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jedynie jednej działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.
 
Ponadto podział taki jest dopuszczalny jeżeli ma na celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.
 
Poza powyższymi możliwościami istnieje również możliwość wystąpienia z wnioskiem o zgodne zniesienie współwłasności do sądu rejonowego właściwego dla położenia działki. W postępowaniu sądowym o podział nieruchomości mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące sposobu opracowania projektu podziału nieruchomości oraz niezbędnych jego elementów. Jeżeli podział jest uzależniony od ustaleń planu miejscowego, gdyż nie zachodzą okoliczności dopuszczające podział bez względu na ustalenia planu miejscowego wymienione w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, sąd zasięga opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w sprawie zgodności podziału z planem miejscowym. 
 
Opinia taka nie wiąże sądu. Stanowi dla sądu jedynie środek dowodowy zawierający stanowisko organu administracji publicznej właściwego w sprawach zagospodarowania przestrzennego. 
 
W postanowieniu z dnia 22 października 1987 r. (CRN 324/87) Sąd Najwyższy stwierdził, że „przy orzekaniu w sprawie podziału nieruchomości sąd nie jest związany opinią terenowego organu administracji państwowej w sprawie zgodności projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zasięganą na podstawie art. 12 ust. 4 poprzednio obowiązującej ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, lecz w razie negatywnej opinii sąd mógłby orzec o podziale nieruchomości jedynie po pozytywnym ustaleniu - we własnym zakresie - przesłanek jego zgodności z tym planem”.
 
W praktyce zdarzają się jednak orzeczenia sądów znoszące współwłasność nieruchomości wbrew miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego. Na ogół jednak sankcjonują one niewielkie odstępstwa od planu zagospodarowania, w omawianym przypadku jednak nie mamy do czynienie z niedużym odstępstwem co w mojej ocenie spowoduje, iż sąd odmówi dokonania podziału w zawnioskowany sposób.
 
Reasumując powyższe rozważania, możliwość zniesienia współwłasności w sposób przez Pana wskazany jest możliwy jednak tylko po wcześniejszym zabudowania nieruchomości. 


Tagi: podział nieruchomości, plan zagospodarowania, współwłasność

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły