Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Naruszenie dóbr osobistych w internecie

01.07.2013
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
 
Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 
Ponadto zgodnie z art. 4310 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.
 
Powyższe unormowanie nie wyłącza całkowicie stosowania art. 24 Kodeksu cywilnego względem przedsiębiorców, w tym będących osobami prawnymi i jednostkami wymienionymi w art. 331. Gdy nie będzie wchodziła w grę ochrona prawa do firmy, będzie miał zastosowanie art. 24. Gdy chodzi o ochronę przedsiębiorstw, w tym ich oznaczeń, to w dalszym ciągu będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 
Dobra reputacja i dobre imię przedsiębiorcy są ściśle związane z nazwą, pod jaką przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Choć nie zostały wprost wymienione w katalogu dóbr osobistych znajdującym się w Kodeksie cywilnym, stanowią istotną wartość dla każdego przedsiębiorcy, wprost przekładającą się na jego pozycję na rynku i sposób postrzegania przez kontrahentów. W mojej ocenie w niniejszej sprawie mamy do czynienie przede wszystkim z naruszeniem dóbr osobistych Pana osoby i przysługują Panu możliwości obrony wskazane na początku niniejszej odpowiedzi.
 
Nie mogę jednak zgodzić się z stanowiskiem operatora serwisu GoldebLine, iż skoro nie mogą sprawdzić prawdziwości wpisów naruszających Pana dobra to owe wpisy nie zostaną usunięte. Art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 
Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku w sprawie I ACa 1273/2011 artykuły 14-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204) stanowią, że administrator systemu teleinformatycznego (w tym blogu) nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone w nim wpisy, jeśli nie wie o ich bezprawnym charakterze, a w razie otrzymania zawiadomienia urzędowego czy tylko wiarygodnej wiadomości o tym niezwłocznie je usunie.
 
Do podobnego wniosku doszedł Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie IV CSK 665/2010 w którym orzeczono, iż usługodawca świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do utworzonego przez siebie portalu dyskusyjnego nie ma obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy dokonującego wpisu na takim portalu. Nie odpowiada też za naruszenie przez niego cudzego dobra osobistego, chyba że wiedział, iż wpis narusza to dobro i nie usunął go niezwłocznie. 
 
W mojej ocenie powinien Pan ponownie wezwać portal GoldenLine do usunięcia spornego wpisu z uzasadnieniem Pana stanowiska w sprawie. Jednocześnie powinien Pan dokonać zabezpieczenia dowodu w postaci treści podstrony serwisu, która godzi w Pana dobra osobistego. Jeżeli przedmiotowe wezwanie nie przyniesienie zamierzonego skutku pozostanie wystąpienie z pozwem do sądu.
 
W celu zabezpieczenie treści strony www należy udać się do Kancelarii Notarialnej i poprosić o potwierdzenie, iż na dzień X strona internetowa miała określoną treść. Podstawę prawną do tego stanowi art. 104 § 3 Prawa o notariacie, który mówi, że notariusz spisuje protokoły w celu stwierdzenia pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.


Tagi: dobra osobiste

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły