Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zameldowanie cudzoziemca

16.06.2013
Na wstępie wskazuję, iż odmowa zameldowania najemców w świetle obowiązujących przepisów prawa nie ma żadnego uzasadnienia, dla wynajmującego nie wiążą się z tym żadne negatywne konsekwencje. 
 
Jak wielokrotnie podkreślały sądy administracyjne instytucje zameldowania oraz wymeldowania z lokalu mają charakter wyłącznie ewidencyjny i jako takie - nie rodzą żadnych uprawnień do lokalu, ani też nie przesądzają o ich utracie. Są to zatem wyłącznie akty, których istota sprowadza się do administracyjnej rejestracji danych o rzeczywistym miejscu pobytu oznaczonej osoby.
 
W przypadku cudzoziemców fakt posiadania zameldowania w wynajmowanym mieszkaniu jest dla nich szczególnie ważny. Ustawa o ewidencji ludności wskazuje, iż cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
 
Ponadto zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach w celu uzyskania zezwolenia na zamieszkanie cudzoziemiec zobowiązany jest, poza przedstawieniem dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązany do okazania aktualnego potwierdzenia zameldowania. Nieokazanie przedmiotowego dokumentu powoduje udzielenie przez organ administracyjny decyzji odmownej w zakresie zezwolenia na zamieszkanie.
 
Natomiast odnosząc się do Pani pytania o eksmisję lokatora z wynajmowanego lokalu w przypadku wypowiedzenia umowy najmu znajdą zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów. W zeszłym roku ustawodawca zdefiniował w tejże ustawie tzw. najem okazjonalny.
 
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
 
W przypadku jednak obywateli innych krajów spełnienie przez nich wymogów ustawowych jest niezmiernie trudne, bowiem jednym z dokumentów jakie należy załączyć do umowy najmu okazjonalnego jest wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
 
W przypadku umowy innej niż najem okazjonalny w sytuacji orzeczenia eksmisji przez sąd można ją wykonać jedynie do lokalu socjalnego lub lokalu zastępczego w zależności od treści wyroku. W sytuacji gdyby gminna opóźniała się z wskazaniem przedmiotowych lokali przysługuje Pani odszkodowanie od gminny.
 
W praktyce jednak, co do zasady, cudzoziemcy unikają tego typu konfliktów gdyż w przyszłości może się to wiązać dla nich z negatywnymi konsekwencjami.
 
Natomiast żadnym problemem nie będzie wymeldowanie osób z przedmiotowego lokalu po jego opróżnieniu. W sytuacji gdyby cudzoziemcy nie wykonali tego obowiązku to organ orzeknie wymeldowanie w trybie administracyjnym. 


Tagi: zameldowanie, wymeldowanie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły