Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Niezgłoszenie sprzedaży samochodu firmie ubezpieczeniowej

12.06.2013
W pierwszej kolejności powinna Pani sprawdzić, w jaki konkretnie dzień przypadał obowiązek zapłaty ubezpieczenia w roku 2010. Zgodnie bowiem z art. 819 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
 
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
 
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Niezależnie od kwestii czy dochodzona przez firmę windykacyjną należność uległa przedawnieniu warto zapoznać się z uregulowaniami obowiązującymi w 2010 roku a zawartymi w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
 
Zgodnie z art. 28 powołanej ustawy jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
 
Natomiast w art. 31 Ustawy wskazano, iż w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.
 
Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
 
Jak wyjaśnił Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie III Ca 755/2011 pozwany jest solidarnie odpowiedzialny z nabywcą przedmiotowego pojazdu za opłacenie składki do czasu powiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy (ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Z art. 32 ust. 3 tej ustawy wynika, że zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
 
Zgodnie z zasadą odpowiedzialności solidarnej, wyrażoną w art. 366 § 1 k.c., wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia od jednego dłużnika, kilku lub wszystkich łącznie. Leży to w gestii wierzyciela.
 
Teoretycznie więc w związku z niewykonaniem ciążącego na Pani obowiązku poinformowania ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu istnieje ryzyko pociągnięcia Pani do odpowiedzialności za powstałe zadłużenie – w praktyce jednak z taką sytuacją się nie spotkałem.
 
Na obecnym etapie powinna Pani przesłać kopię umowy sprzedaży pojazdu do firmy windykacyjnej z wyjaśnieniem, iż nie mogła zawrzeć Pani umowy ubezpieczenia nie będąc właścicielem ani posiadaczem pojazdu w okresie objętym umową.
 
W sytuacji gdyby firma windykacyjna postanowiła wystąpić na drogę postępowania sądowego powyższy argument należy podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty.


Tagi: ubezpieczenie, umowa ubezpieczeniowa, polisa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 02.06.2015 Joanna napisał(a):

  Witam. Pan się nie spotkał, a ja właśnie teraz. Sprzedałam pojazd w 2009 r natomiast Firma ubezpieczeniowa twierdzi ze byłam właścicielem pojazdu jeszcze w 2011 r i pomimo, że wysłałam do nich zaświadczenie z wydziału komunikacji potwierdzające datę sprzedaży nadal twierdzą że oni w swoim systemie posiadają inne dane i sprzedali juzmój dług firmie windykacyjnej. I co dalej mam robic?

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły