Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wypowiedzenie umowy kredytowej

11.06.2013
Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia. 
Natomiast strony mogą zawrzeć ugodę zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym. Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.
 
Bank po wystawieniu BTE nie miał obowiązku prowadzenia rozmów, co do rozłożenia należności na raty i podpisania w tym zakresie. W związku z brakiem porozumienia w zakresie kolejnych propozycji ugodowych zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 
 
W chwili obecnej skoro bank nie odpowiada na kolejne prośby w sprawie zawarcia ugody jest zawezwaniu banku do tzw. próby ugodowej. Zgodnie z art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.
 
Postępowanie pojednawcze jest fakultatywne, a w razie niezawarcia ugody lub odmowy jej uznania przez sąd nie przekształca się w postępowanie rozpoznawcze (uchw. SN z 18 czerwca 1985 r., III CZP 28/85, LexPolonica nr 310234, OSNCP 1986, nr 4, poz. 48). Celem tego postępowania jest ugodowe załatwienie sporu w wyniku porozumienia stron, a nie rozstrzygnięcie go w sposób władczy przez sąd. Na gruncie procesowym odzwierciedla ono w pewnym zakresie autonomię woli stron, która przejawia się ich wspólnym aktem rozporządzalności materialnej.
 
Atutem postępowania pojednawczego jest niski koszt opłaty sądowej.
 
W przypadku odmowy zawarcia ugody warto również rozważyć czy w świetle podpisanej przez Państwa umowy jej wypowiedzenie było uzasadnione. Wypowiedzenie umowy przez bank jest jednostronną czynnością prawną, należy jednak pamiętać o uregulowaniach mających zastosowanie w takich sytuacjach.
 
Zgodnie z art. 75 Prawa bankowego w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.
 
Uprawnienie banku do zmiany treści lub wypowiedzenia umowy kredytowej jest tzw. prawem kształtującym, którego wykonanie podlega kontroli sądowej zarówno w przypadku, gdy spełnienie przesłanek przewidzianych w art. 75 ust. 1 i 4 Prawa bankowego jest sporne, jak i na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego (w razie podniesienia tzw. nadużycia prawa przez bank). W konsekwencji kredytobiorca może żądać – w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego (powództwo o ustalenie stosunku prawnego) – stwierdzenia przez sąd, iż w konkretnym przypadku odnośne oświadczenia banku były bezskuteczne.


Tagi: prawo bankowe, umowa kredytowa, kredyt

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły