Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej

10.06.2013
Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.
 
Ten rodzaj umowy dosyć szeroko reguluje obowiązki agenta w zakresie nie podejmowania działań konkurencyjnych wobec dającego zlecenie, co w dużej mierze wynika z informacji, jakie przy wykonywaniu swych zadań uzyskuje agent np. co do cen i warunków oferowanych klientom dającego zlecenie.
 
Agent zobowiązany jest do podejmowania nie tylko działań wskazanych umową, ale również wszystkich innych, które są konieczne do zabezpieczenia praw dającego zlecenie. W odróżnieniu od przyjmującego umowę zlecenia, czynności zwykle dokonywane przez agenta stanowią część (lub całość) jego obowiązków zawodowych, wykonywanych w ramach pracy zawodowej. W związku z tym czynności skutkujących zawieraniem umów dokonuje na własne ryzyko. Podobnie jak przyjmujący zlecenie działa samodzielnie, w wybrany przez siebie sposób. Może przyjmować wskazówki i sugestie od dającego zlecenie. Wskazane jest nawet, aby otrzymał wskazówki dotyczące rodzaju umów interesujących drugą stronę. Umowa oparta jest na stosunku zaufania pomiędzy stronami; agent zobowiązany jest w każdych okolicznościach do zachowania lojalności wobec dającego zlecenie. W stosunkach z osobami trzecimi powinien powstrzymać się od podejmowania działań na jego szkodę (K. Bagan-Kurluta, Franchising..., s. 55).
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego strony mogą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ograniczyć działalność agenta mającą charakter konkurencyjny na okres po rozwiązaniu umowy agencyjnej (ograniczenie działalności konkurencyjnej). Ograniczenie jest ważne, jeżeli dotyczy grupy klientów lub obszaru geograficznego, objętych działalnością agenta, oraz rodzaju towarów lub usług stanowiących przedmiot umowy. Zawarta przez Pana umowa nie przewiduje zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy agencyjnej.
 
Jednakże niewątpliwie sporne są Pana działania podejmowane jeszcze w trakcie trwania przedmiotowej umowy, jeżeli miały na celu pozyskanie Klientów, których Pan do tej chwili obsługiwał. Przy czym to na dającym Zlecenie będzie ciążył obowiązek udowodnienia poniesionej szkody – na chwilę obecną kwoty wskazane w wezwaniu do zapłaty wydają mi się mało realne.
 
Proszę jednak pamiętać, iż poza zakazem konkurencji wynikającym z umowy czy tez przepisów dotyczących umowy agencyjnej obowiązują Pana przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 powołanej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
 
Powyższy przepis stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. 
 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


Tagi: zakaz konkurencji, umowa agencyjna, tajemnica przedsiębiorstwa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły