Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Obrona przed egzekucją

07.06.2013
Niestety w skutek niezaskarżenia wyroku sądowego w ustawowym terminie Pana mama na chwile obecną straciła możliwość skutecznego podważenia wyroku sądu – pomimo, iż nawet przed wprowadzeniem do Kodeksu cywilnego regulacji określających maksymalne odsetki taka możliwość istniała. Jeszcze przed wejściem w życie uregulowań antylichawiarskich Sąd Najwyższy uznał, że: postanowienie umowy zastrzegające rażąco wygórowane odsetki jest nieważne w takiej części, w jakiej - w okolicznościach sprawy - zasady współżycia społecznego ograniczają zasadę swobody umów (art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 § 2 i 3 k.c.). II CKN 1097/00 - wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r.
 
Co istotne stan powagi rzeczy osądzonej skutkuje prekluzją materiału procesowego (faktycznego) sprawy, co oznacza, iż z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia merytorycznego zarzuty oparte na okolicznościach istniejących przed jego wydaniem nie mogą być podstawą podważenia skutków prawomocnego wyroku, jeżeli nie zostały zgłoszone w trakcie postępowania.
 
Jedyną możliwością, jaka mogłaby doprowadzić do „unieważnienia wyroku” jest zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
W orzecznictwie podkreśla się jednak, iż samo stwierdzenie lichwiarskiego charakteru umowy nie wystarcza do przyjęcia odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 304 k.k., a warunkiem niezbędnym tej odpowiedzialności jest ponadto ustalenie, że osoba pokrzywdzona, zawierająca z oskarżonym umowę (tu: zaciągająca pożyczkę), znajdowała się w przymusowym położeniu - a więc, że dotknęły ją takie okoliczności życiowe, w tym ekonomiczne, które przesądziły o konieczności zawarcia przez nią tej umowy bez względu na stan pokrzywdzenia, wiążący się z niewspółmiernością określonych tą umową świadczeń - oraz, że oskarżony miał pełną świadomość tego faktu. Na tej podstawie można bowiem dopiero stwierdzić, czy oskarżony stan ów - działając umyślnie, z zamiarem bezpośrednim - wyzyskał (wykorzystał), i w ten sposób wypełnił wskazane znamię omawianego czynu zabronionego.
 
Natomiast odnosząc się do pytania związanego z tzw. skarga Paulińską informuję co następuje. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
 
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie I ACa 500/2008 wierzyciel może skorzystać ze swego uprawnienia wynikającego z art. 527 Kodeksu cywilnego już wówczas, gdy niewypłacalność odnosi się do jego wierzytelności. Do zastosowania przepisu art. 527 Kodeksu cywilnego nie jest konieczne by dłużnik działał ze szczególnym zamiarem wyrządzenia szkody wierzycielowi. Wystarczającą przesłanką zaskarżenia tej czynności jest istnienie ogólnej świadomości dłużnika co do tego, że w wyniku podejmowanej czynności może on być niewypłacalny lub, że istniejący już stan jego niewypłacalności może się powiększyć.
 
Co niezmiernie istotne to na Panu jako synu osoby dokonującej darowiznę w ewentualnym postępowaniu sądowym ciążyłby obowiązek udowodnienie nie tylko braku świadomości, że dłużnik działał z pokrzywdzeniem wierzycieli, ale także zachowania należytej staranności, by poznać rzeczywisty stan rzeczy.
 
Nie mniej w mojej ocenie jeżeli komornik do chwili obecnej nie trafił na posiadaną przez Pana mamę nieruchomość to raczej już w chwili obecnej jej nie odnajdzie. Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności.


Tagi: egzekucja, komornik, lichwa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły