Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zwrot w stanie niepogorszonym

22.05.2013
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
 
Zgodnie z art. 697 Kodeksu cywilnego dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. 
 
W umowie dzierżawy obowiązek ponoszenia napraw został rozłożony na strony częściowo odmiennie niż w umowie najmu. Przejawia się to zwłaszcza w nałożeniu na dzierżawcę obowiązku ponoszenia nie tylko kosztów drobnych nakładów połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy, lecz wszystkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy, a więc także takich, które w umowie najmu obciążają wynajmującego.
 
Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
 
Przedmiot dzierżawy należy zwrócić nie tylko w stanie niepogorszonym (art. 705 w zw. z 697 Kodeksu cywilnego), lecz także odpowiadającym wymaganiom prawidłowej gospodarki w czasie oddania. Należy jednak pamiętać, iż dzierżawca nie odpowiada za pogorszenie przedmiotu dzierżawy będące następstwem prawidłowego używania i użytkowania.
 
Natomiast jeżeli dzierżawca ulepszył rzecz dzierżawioną, wydzierżawiający, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.
 
Sąd ma obowiązek dokonać oceny, jaki charakter miały poniesione przez najemcę lokalu nakłady. Nie może zaniechać takiej oceny, argumentując, że strona powodowa nie sprecyzowała zwrotu, jakich nakładów dochodzi i w jakiej wysokości, jeżeli wynika to ze zgromadzonego materiału dowodowego. Ponadto przy ocenie, czy dane nakłady były konieczne, czy też użyteczne należy uwzględnić charakter lokalu, lokalizację oraz budynek, w którym się mieści (por. wyrok SN z 29 czerwca 2005 r., V CK 751/2004 , LexPolonica nr 383626, MOP 2005, nr 17, poz. 828).
 
W chwili obecnej dzierżawca przed zakończeniem umowy stara się przywrócić przedmiot dzierżawy do stanu poprzedniego przy czym robi to w sposób nieudolny oraz nie zabezpieczył w sposób odpowiedni przedmiotów oddanych mu w dzierżawę. Co do zasady dzierżawca ma prawo po zakończeniu umowy zabrać swoją kuchnię, meble czy też sprzęt sportowy należy jednak pamiętać, i rzeczy znajdujące się tam wcześniej powinny wrócić w stanie nie pogorszonym.
 
Nie widzę w tej sprawie również znamion przestępstwa jest to typowy spór cywilnoprawny w którym jednak jest Pan chroniony przez przepisy prawa.
 
Po zakończeniu umowy dzierżawy będzie Pan miał roszczenie o zapłatę odszkodowania. W pierwszej kolejności powinien Pan żądać naprawienia szkody spowodowanej pogorszeniem przedmiotu dzierżawy, ponadto na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego może Pan żądać naprawienia również innych szkód z tego tytułu powstałych np. konieczność wynajęcia ośrodka za niższą kwotę, etc. 
 
Roszczenia wydzierżawiającego o naprawienie szkody spowodowanej pogorszeniem przedmiotu dzierżawy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu ( art. 677 w zw. z art. 694 Kodeksu cywilnego). Do innych roszczeń wydzierżawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy dzierżawy stosuje się ogólny termin przedawnienia ( art. 118 ; por. orz. SN z 29 sierpnia 1962 r., II CR 709/62 , LexPolonica nr 315972, OSNCP 1963, nr 8, poz. 172). 


Tagi: dzierżawa, umowa dzierżawy

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły