Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wypowiedzenie, rozwiązanie umowy z ważnych przyczyn

07.05.2013
Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy została ona zawarta na czas określony 24 miesięcy. umowa nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego rozwiązania poza uprawnieniem przysługującym firmie pozycjonującej w przypadku zwłoki z płatnością.
 
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
 
W art. 3571 Kodeksu cywilnego wprowadzono możliwość ingerencji w ustalony stosunek prawny. Zgodnie z brzmieniem wyżej powołanego przepisu jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.
 
Przez nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się najogólniej taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, jest niebywały, niezwykły. Niekoniecznie ma on mieć charakter katastroficzny. Spośród takich stanów można przykładowo wskazać różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajk generalny, a nawet - co jednak może być sporne - zasadnicze i zaskakujące zmiany stawek celnych lub podatkowych. Tak więc chodzi o okoliczności, które nie są objęte typowym ryzykiem umownym, a ponadto są obiektywne i niezależne od stron.
 
Zaistnienie przytoczonych przesłanek nie przesądza automatycznie o tym, że sąd skoryguje lub nawet rozwiąże umowę. Decyzja bowiem w tym względzie, a także i jej kierunek, wymaga uprzedniego rozważenia zagadnienia w aspekcie zasad współżycia społecznego oraz interesu obu (wszystkich) stron. Fakultatywne brzmienie przepisu „sąd może” nie oznacza jednak dowolności, a jedynie swobodę w ocenie co do potrzeby (konieczności) zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w konkretnym układzie faktycznym. Ocena ta podlega kontroli instancyjnej.
 
Zastosowanie art. 3571 k.c. nie jest wyłączone w odniesieniu do zdarzeń dających się przewidzieć, jeżeli nie można było przewidzieć ich wpływu na zobowiązanie. Co do zasady jednak spadek koniunktury na rynku jest uznawany przez sądu za zdarzenie, który każdy przedsiębiorca powinien brać pod uwagę podpisując umowy w szczególności na tak długi okres.
 
Ponadto w przypadku umowy zlecenia posiada Pan dodatkowe uprawnienie, z którego w mojej ocenie powinien Pan skorzystać, wynikające z art. 746 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
 
Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. 
 
Wypowiedzenie dokonywane jest przez oświadczenie złożone drugiej stronie (art. 61 Kodeksu cywilnego). Dla jego skuteczności nie jest wymagane zachowanie formy szczególnej. Jeśli jednak umowa zlecenia miała taką formę, wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem ograniczeń dowodowych. 
 
W mojej ocenie wobec braku postanowień szczególnych w przedmiotowej umowie może Pan ją wypowiedzieć w każdym czasie na zasadach wyżek wskazanych.


Tagi: umowa, umowa zlecenie, wypowiedzenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły