Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Egzekucja z rachunku bankowego

17.03.2013
W pierwszej kolejności należy udać się do banku i zażądać zwolnienia kwoty wolnej od egzekucji oraz jak najszybciej zaprzestać wpłacania pieniędzy na ten rachunek bankowy a założyć nowy, w którym tylko Pani będzie jego właścicielem.
 
Zgodnie z art. 54 Ustawy prawo bankowe środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
 
Z chwilą otrzymania od podmiotu prowadzącego egzekucję (np. komornika) zawiadomienia o zajęciu rachunku oszczędnościowego bank prowadzący rachunek zobowiązany jest do niedokonywania wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności oraz do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty na pokrycie należności wierzyciela (art. 889 k.p.c.). Przy wykonywaniu tego obowiązku bank uwzględnia kwotę objętą zwolnieniem od egzekucji. W przypadku gdyby wysokość kwoty egzekwowanej przekraczała wysokość kwoty objętej przywilejem egzekucyjnym, bank powinien przekazać jedynie nadwyżkę, powiadamiając organ prowadzący egzekucję o przeszkodzie do przekazania całości egzekwowanej sumy. Bank nie może powoływać się przy tym na fakt (zresztą z reguły mu nieznany), iż posiadacz rachunku posiada również w innych bankach rachunki oszczędnościowe.
 
W przypadku wspólnych rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków lokat terminowych górny limit kwoty wolnej od zajęcia odnosi się do wszystkich współposiadaczy rachunku. Praktycznie oznacza to, iż każdy ze współposiadaczy rachunku, przeciwko któremu wszczęto egzekucję, może powołać się na „prawo” do zwolnienia od zajęcia kwoty mieszczącej się w limicie określonym w art. 54 ust. 1 Ustawy prawo bankowe. Jest to konsekwencją tego, że zwolnienie od zajęcia dotyczy „każdej” sumy pieniężnej „znajdującej się” aktualnie na rachunku. Kwestia ta może być jednak uznana za dyskusyjną.
 
Jeżeli powyższe działania nie przyniosą zamierzonego efektu pozostanie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa.
 
Termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia, w którym osoba trzecia faktycznie dowiedziała się o naruszeniu jej prawa (por. wyrok SN z 12 grudnia 2007 r., V CSK 275/07, LexPolonica nr 2794800, niepubl.). Jest to termin prawa materialnego o charakterze prekluzyjnym, nie podlega przywróceniu (por. uzasadnienie uchwały SN z 17 lipca 2007 r., III CZP 57/07, LexPolonica nr 1507642, OSNC 2008, nr 9, poz. 97). Niestety błędnie podjęte działania w chwili gdy dowiedziała się Pani o egzekucji znacznie ograniczają Pani możliwości działania w sprawie.


Tagi: egzekucja, komornik, prawo bankowe, kwota wolna

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły