Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odprawa pracownicza a przywrócenie do pracy

21.02.2013
Zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 
Przesłanką wypłaty odprawy jest rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. Tymczasem po przywróceniu do pracy i jego reaktywowaniu w dotychczasowej treści, odpada podstawa tego świadczenia i staje się ono świadczeniem nienależnym - art. 410 § 2 kc w zw. z art. 300 kp. Jeżeli więc nauczyciel otrzymał taką odprawę, to po przywróceniu do pracy może być zobowiązany do jej zwrotu, a jeżeli nauczyciel jej nie otrzymał, to nie może już skutecznie żądać wypłacenia takiej odprawy.
 
Takie założenie leżało zresztą u podstawy rozstrzygnięcia wyroku z dnia 9 listopada 1990 r. I PR 351/90 (OSP 1991/7-8 poz. 169). Sąd Najwyższy stwierdził w nim, że odprawa wypłacona pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 r. Nr 4 poz. 19 ze zm.), po przywróceniu do pracy, podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 47 § 1 kp. Stan faktyczny w tej sprawie był taki, że pracownikowi wypłacono odprawę, a następnie został przywrócony do pracy. Po przywróceniu do pracy odpadła podstawa świadczenia i stało się ono świadczeniem nienależnym. Pracownik był zobowiązany do zwrotu tej odprawy i dlatego zakład pracy mógł potrącić z tą wierzytelnością swój dług w postaci wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
 
Złożenie, więc pozwu w sprawie odszkodowania narazi Panią jedynie na zbędne koszty. Obawiam się, iż sąd nawet sprawy by nie rozstrzygał a zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia apelacji w sprawie.
 
Natomiast nie widzę w pytaniu ani w pozwie śladu po roszczeniu, które Pani przysługuje. 
Zgodnie z uchwałą Sąd Najwyższego w sprawie I PZP 30/95 nauczycielowi mianowanemu, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do niej wobec bezzasadnego rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 r. Nr 3 poz. 19 ze zm.), przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy określone w art. 57 kodeksu pracy w związku z art. 98 ust. 1 Karty Nauczyciela.
 
Zgodnie z art. 57 Kodeksu pracy pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.
 
Przyznanie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy jest uwarunkowane zgłoszeniem przez pracownika gotowości do pracy w ciągu 7 dni od przywrócenia go do pracy (od dnia uprawomocnienia się orzeczenia przywracającego do pracy lub wydania orzeczenia o przywróceniu do pracy przez sąd II instancji). Pracownik powinien w tym terminie zgłosić gotowość niezwłocznego podjęcia pracy. Gdy pracownik nie mógł w terminie wskutek niezależnych od niego przeszkód zgłosić gotowości do pracy, powinien to uczynić bezpośrednio po ich ustaniu.
 
Co istotne w uchwale SN z 7 listopada 1996 r., I PZP 20/96, LexPolonica nr 317193 (OSNAPiUS 1997, nr 14, poz. 188), uznano, że pracownikowi korzystającemu ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w okresie roku po zakończeniu pełnienia funkcji związkowej wymienionej w art. 32 ust. 1 u.z.z., który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (art. 57 § 2 k.p.), także wówczas, gdy wyłączną przyczyną przywrócenia do pracy było naruszenie art. 53 § 1 pkt 1 w zw. z art. 53 § 3 k.p., przy istnieniu zgody organu związkowego na rozwiązanie umowy o pracę - zob. K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy - zarys wykładu z kazusami, Gdańsk-Kraków 1998, s. 95; R. Sadlik, Ochrona pracy działaczy związkowych, PP 1999, nr 4, s. 22.
 
W mojej ocenie, więc w Pani sprawie należy dochodzić nie odprawy (gdyż ta nawet w przypadku wygranej będzie podlegała zwrotowi) lecz wynagrodzenia za pracę. Przy czym ostatecznie, które z tych roszczeń będzie właściwe jest uzależnione od wyroku rozstrzygnięcia apelacyjnego z ostrożności procesowej można próbować wnosić o zasądzenie roszczenia I lub II i o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia apelacji.


Tagi: odprawa, przywrócenie do pracy, odszkodowanie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły