Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Działanie prokurenta na szkodę spółki

17.02.2013
Prokura  jest  pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres prokury jest ustawowo określony w sposób bezwzględnie obowiązujący, nie może więc ani wykraczać poza umocowanie do dokonywania sądowych i pozasądowych czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, ani nie może być ograniczony. Kodeks nie określa bliżej tych czynności, pozostawiając ich kwalifikację wykładni, z tym jednak zastrzeżeniem, że treść pojęcia „prowadzenie przedsiębiorstwa” pokrywa się z pojęciem działalności gospodarczej. Umocowanie do czynności sądowych obejmuje reprezentację mocodawcy w sprawach sądowych w sądach powszechnych i administracyjnych oraz w Sądzie Najwyższym i w sądach polubownych, a także przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz dokonywanie wszelkich czynności procesowych przewidzianych w przepisach o postępowaniu.
 
Niestety w omawianej sprawie w mojej ocenie nie czynność prawna dokonana przez prokurenta spółki została dokonana w zakresie umocowania i nie jest dotknięta wadą, która mogłaby powodować jej nieważność.
 
Nie oznacza to jednak, iż prokurent działając na szkodę spółki nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Przy czym w opisanej sprawie w grę wchodzi zarówno odpowiedzialność karna, jak również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego.
 
W zakresie odpowiedzialności karnej prokurenta należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 296 Kodeksu karnego kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 
W odniesieniu do art. 269 Kodeksu karnego z 1932 r. S. Glaser i A. Mogilnicki zdefiniowali pojęcie osoby uprawnionej do prowadzenia cudzych interesów. Osobą tą jest zarówno „opiekun lub kurator nieletniego, mąż będący z mocy prawa użytkownikiem i zarządcą majątku żony, kurator lub syndyk masy upadłościowej, kurator nieobecnego, sekwestrator, jak i działający na mocy upoważnienia adwokat, administrator domu, prokurent firmy handlowej, dyrektor spółki akcyjnej itp. Może to być również urzędnik, któremu z mocy ustawy albo szczególnego zlecenia powierzono zarząd lub kontrolę nad majątkiem instytucji państwowej albo samorządowej lub instytucji prawa publicznego, albo nad majątkiem prywatnym, znajdującym się pod jego zarządem z tytułu stanowiska urzędowego” (S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934, s. 965).
 
Na tle natomiast odpowiedzialności cywilnej prokurenta należy wskazać, iż instytucja prokury w żaden sposób nie wyłączna odpowiedzialności na tle art. 415 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Bezprawność - jako przedmiotowa cecha czynu sprawcy - tradycyjnie ujmowana jest, jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Pojęcie „porządek prawny” obejmuje przy tym nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej, lecz także nakazy i zakazy wynikające z norm moralnych i obyczajowych, określanych, jako „zasady współżycia społecznego” lub „dobre obyczaje”.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pana dyspozycji.


Tagi: prokura, odszkodowanie, spółka

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły