Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wznowienie postępowania o zasiedzenie

30.01.2013
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
 
Zgodnie z art. 401 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania. Nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.
 
Cechą charakterystyczną przyczyn nieważności jako podstaw wznowienia jest brak ich związku przyczynowego z wynikiem sprawy rozstrzygniętej prawomocnym orzeczeniem sądu. Jest to konsekwencją charakteru przyczyn nieważności w ujęciu Kodeksu postępowania cywilnego. Nie ma zatem znaczenia, czy i jaki wpływ przyczyna nieważności wywarła na zaskarżone prawomocne orzeczenie. Nie chodzi o to, czy zaskarżone orzeczenie jest trafne lub „słuszne”, ale o fakt naruszenia przepisów procesowych, skutkujący nieważnością danego postępowania, stanowiącą podstawę jego wznowienia (por. S. Gołąb, Wznowienie postępowania według projektu kodeksu procedury cywilnej, s. 369 i 371; Z. Wusatowski, Wznowienie postępowania w kodeksie postępowania cywilnego, s. 173; M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego (1970), s. 138-139; W. Siedlecki, Podstawy wznowienia postępowania cywilnego, s. 75; J. Krajewski, w: Kodeks, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, t. 2, art. 401, uwaga 1, s. 663).
 
W następstwie stwierdzenia nieważności postępowania stanowiącej podstawę wznowienia zaskarżone orzeczenie powinno zostać uchylone, bez względu na to, czy miała ona lub mogła mieć wpływ na treść orzeczenia (por. orz. SN z 28 lutego 1950 r., WaC 316/49, PiP 1950, nr 11, s. 172).
 
Nieważność stanowiąca podstawę wznowienia postępowania musi istnieć w chwili wydania zaskarżonego prawomocnego orzeczenia. Wszelkie okoliczności zaistniałe później nie mają znaczenia i nie mogą być brane pod uwagę. W szczególności nie może być brana pod uwagę ani zmiana okoliczności faktycznych, ani zmiana przepisów prawnych, chyba że wyraźny przepis przejściowy nowej ustawy stanowi inaczej (M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego (1970), s. 139; W. Siedlecki, Podstawy wznowienia postępowania cywilnego, s. 75; J. Krajewski, w: Kodeks, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, t. 2, art. 401, uwaga 1, s. 663).
 
Co istotne jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu w sprawie I CZ 40/2004 skarżący nie może domagać się wznowienia, opierając się wyłącznie na twierdzeniu, że nie był uczestnikiem postępowania, ale musi wykazać, że wskutek naruszenia przepisów prawa został pozbawiony możliwości działania (art. 401 pkt 2 k.p.c.).
 
Pozbawienie strony możliwości obrony swych praw zachodzi wówczas, gdy z powodu wadliwości procesowych sądu lub strony przeciwnej, będących skutkiem naruszenia konkretnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, których nie można było wskazać do wydania orzeczenia w danej instancji, strona nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu lub jego istotnej części.
 
Postępowanie w sprawach o zasiedzenie regulują art. 609 i 610 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 607 Kodeksu postępowania cywilnego wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów . Obowiązkiem wnioskodawcy w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości (art. 134 Regulaminu sądów) jest również dołączenie:
 1. mapy nieruchomości sporządzonej według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych, chyba że zasiedzenie obejmuje całą nieruchomość, która ma urządzoną księgę wieczystą,
 2. wyciągu z ewidencji gruntów.
 
Jeśli wnioskodawca nie dołączy tych dokumentów, przewodniczący wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; może jednak, gdy wnioskodawca napotyka znaczne trudności, zlecić sporządzenie mapy na jego koszt, a także zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie pozostałych dokumentów.
 
We wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wnioskodawca powinien wskazać wszystkich zainteresowanych (art. 511§1). Uchybienie temu obowiązkowi stanowi brak formalny. Należy przyjąć, że wnioskodawca może zaniechać wskazania zainteresowanych, w takim jednak wypadku konieczne jest podanie przyczyn, które to zaniechanie spowodowały (por. post. SN z 19 lutego 1966 r., II CZ 50/66, LexPolonica nr 328095, OSPiKA 1967, nr 6, poz. 136).
 
Za osoby zainteresowane uznaje się również posiadaczy gruntów sąsiednich, jeśli roszczą prawa do własności nieruchomości lub przygranicznych pasów gruntu (post. SN z 5 października 1971 r., III CRN 271/71, LexPolonica nr 314401, OSNCP 1972, nr 2, poz. 41). Jeśli wnioskodawca nie wskaże uczestników postępowania z przyczyn od niego niezależnych, sąd powinien z urzędu podjąć czynności mające na celu ustalenie osób zainteresowanych oraz wezwanie ich do udziału w sprawie. Pomocne mogą okazać się informacje organu podatkowego oraz wyciągi z ewidencji gruntów.
 
Samo niewezwanie zainteresowanego do udziału w sprawie nie uzasadnia dopuszczalności wznowienia postępowania na podstawie art. 524 § 2 k.p.c. W skardze o wznowienie powinien on wskazać, że został pozbawiony możności działania, oraz określić, na czym polega naruszenie jego prawa (wyr. SN z 8 grudnia 1971 r., II CR 552/71, LexPolonica nr 325860, Biul. SN 1972, nr 2, poz. 28 i uchw. SN z 18 grudnia 1974 r., III CZP 88/74, LexPolonica nr 313296, OSNCP 1976, nr 1, poz. 4).
 
W chwili obecnej należy więc złożyć wniosek o wznowienie postępowania wraz z uzasadnieniem i dowodami potwierdzającymi posiadanie tejże nieruchomości przez Panią. 


Tagi: własność, kodeks cywilny, nieruchomość, zasiedzenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły
/porady-prawne-lexvin/6966/Wznowienie-post%C4%99powania-w-sprawie-o-zasiedzenie