Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zastępcze oświadczenie woli

23.01.2013
Zgodnie z art. 64 Kodeksu cywilnego prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Prawomocny wyrok sądu zobowiązujący pozwanego do złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego, „że pozwany nabywa od powoda za określoną zapłatą prawo własności oznaczonej nieruchomości”, może stanowić tylko podstawę do wszczęcia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Ze względu bowiem na zastrzeżenie zachowania formy aktu notarialnego oświadczenie woli tej treści może wywołać skutek dopiero po złożeniu go w tej formie, a wobec tego prawomocny wyrok nie może zastąpić tego oświadczenia i wywołać skutków określonych w art. 64 k.c. i art. 1047 § 1 k.p.c. (tak też SN w orzeczeniu z 5 września 2002 r., II CKN 1085/00, niepubl.).
 
W uchwale składu siedmiu sędziów w sprawie III CZP 32/66 wyjaśniono, iż do zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej (art. 390 § 2 k.c.) oraz wypadków, gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda. W takich wypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę.
 
Kwestię wysokości opłaty sądowej w sprawach powództwa o zastępcze oświadczenie woli reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Niestety ustawa nie przewiduje opłaty ryczałtowej dla tego typu powództwa i znajdzie zastosowanie ogólny przepis o wniesienie opłaty sądowej w wysokości 5% wartości nieruchomości (wartości przedmiotu sporu).
 
Sąd jednak może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.
 
Ponadto jak wynika z opisu sprawy deweloper niniejszą sprawę przegra w sądzie i zostanie zasądzony zwrot poniesionej opłaty sądowej na Pani rzecz. Jak wynika z art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).
 
Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.
 
Może Pani również zawezwać dewelopera do zawarcia ugody w której strony ustalą termin przeniesienia własności pod rygorem zapłaty kary umownej. Atutem tego rozwiązania jest niska opłata sądowa tj. 40 zł. Przystąpienie jednak do postępowania pojednawczego i zawarcie ugody zależy jednak od dewelopera.


Tagi: oświadczenie, deweloper

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły