Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Założenie firmy przez cudzoziemca w Polsce

14.01.2013
Poruszone przez Panią zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie.
 
Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 
W rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osobami zagranicznymi są osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które mają siedzibę za granicą (art. 5 pkt 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
 
Z takich samych praw jak obywatele polscy korzystają także obywatele państw niebędących członkami Unii Europejskiej i nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski (art. 64 ustawy o cudzoziemcach) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (art. 65 ustawy o cudzoziemcach) albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z innymi okolicznościami (art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach), bądź którym na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 ze zm.) udzielono ochrony przez wyrażenie zgody na pobyt tolerowany (art. 97-105) lub przez nadanie statusu uchodźcy (art. 13-38) albo udzielenie ochrony czasowej (art. 106-118). Każda z tych sytuacji jest co prawda różna, gdy chodzi o status cudzoziemca, lecz z punktu widzenia uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w Polsce jest tożsama.
 
W trzeciej grupie osób zagranicznych znajdują się pozostałe osoby zagraniczne, tzn. niezaliczone do pierwszej lub drugiej grupy. Praktycznie rzecz biorąc, chodzi o osoby zagraniczne będące osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które nie mają siedziby na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W stosunku do nich prawo polskie wprowadziło ograniczenie w wyborze form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce. Wybór może dotyczyć wyłącznie formy spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej bądź też polegać na przystępowaniu do takich spółek oraz na obejmowaniu lub nabywaniu ich udziałów lub akcji, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Nie wpływa to jednak na wyłączenie wobec tych podmiotów możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce w ogóle.
 
W chwili obecnej w związku, iż Pani nie zamieszkuje na stałe w Polsce nie ma przesłanek do udzielenia Pani mężowi zezwolenia na zamieszkanie w Polsce i tym samym może on prowadzić działalność jedynie w formie spółek wymienionych w ustawie. Cudzoziemcy najczęściej wybierają formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy czym nie ma przeciwwskazań aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana do życia tylko przez jednego wspólnika - cudzoziemca.


Tagi: firma, spółka, cudzoziemiec

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły