Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Nakaz zapłaty na zły adres

01.01.2013
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 
W przypadku przejazdu bez biletu znajdują zastosowanie przepisy Ustawy prawo przewozowego. Zgodnie z art. 77 Ustawy prawo przewozowe roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.
 
Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
 
Fakt, iż przedmiotowa wierzytelność została zbyta na rzecz firmy windykacyjnej nie ma wpływu na termin przedawnienia należności. Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.
 
Natomiast co istotne roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Wydany przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód nakaz zapłaty został uznany za prawomocny w skutek tzw. domniemania doręczenia. Listonosz pomimo, iż nakaz zapłaty został wysłany na zły adres nie dokonał adnotacji, iż nie zamieszkuje Pan pod adresem i sąd uznał podwójnie awizowany nakaz zapłaty za skutecznie doręczony.
 
Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu w sprawie III PRN 47/67 skuteczność zastępczego doręczenia, o którym mowa w § 1 i 2 art. 139 kpc uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu winno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie że adres osoby do której jest skierowane jest prawidłowy. Przepis ten bowiem zakłada, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzednich.
 
W chwili obecnej powinien Pan zwrócić się do Sądu, który wydał nakaz zapłaty z wnioskiem o doręczenie nakazu zapłaty i pozwu jednocześnie załączając kopie dokumentów potwierdzających niezamieszkiwanie pod adresem w Polsce. Po otrzymaniu dokumentów z sądu w terminie 14 dni należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty podnosząc w nim zarzut przedawnienia dochodzonego przez powoda roszczenia.
 
Proszę pamiętać, iż jako osoba zamieszkująca za granicą w piśmie powinien Pan wskazać pełnomocnika dla doręczeń na terenie Polski. Może Pan również zaniechać wskazywania pełnomocnika dla doręczeń w kraju i wskazać jedynie adres zamieszkania za granicą.
 
W takim przypadku sąd zgodnie z art. 4921 Kodeksu postępowania cywilnego z urzędu powinien uchylić wydany nakaz zapłaty wobec braku możliwości jego doręczenia w kraju. nakaz zapłaty na podstawie komentowanego przepisu może być uchylony także po jego uprawomocnieniu się (tak. A. Marciniak, w: Kodeks, red. K. Piasecki, t. II, s. 658). Skutkiem uchylenia nakazu zapłaty jest pozbawienie go również cech tytułu zabezpieczenia.


Tagi: nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, doręczenie, adres

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 20.07.2015 aneta napisał(a):

  Dzień dobry,

  w podobnej sprawie jw. pragnę zapytać czy w przypadku gdy wystąpiłam do sądu w dostarczenie nakazu zapłaty wraz z możliwością wniesienia sprzeciwu czy w tej chwili i na jaki art. mogę się powołać i wnieść zarzut przedawnienia.

  Dodam iż w trakcie uzyskania nakazu zapłaty komornik ściągnął mi należności z tego tytułu. Czy mogę domagać się od wierzyciela zwrotu tej kwoty i w jakim trybie??

  dziękuję za wszelką pomoc,

  Łączę wyrazy szacunku,

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły