Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Prokura NS FIZ

30.12.2012
Fundusz Sekurytyzacyjny prokura powstał w 2005 roku i wchodzi w skład grupy Kruk. Podstawowym celem istnienia funduszy sekurytyzacyjnych jest gromadzenie środków na nabycie wierzytelności - w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Są to fundusze typu zamkniętego, czyli takie które emitują certyfikaty inwestycyjne dla określonej grupy swoich inwestorów.
 
Działalność funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Niezmiernie istotne z punktu widzenia osób pozwanych przez prokura NS FIZ jest art. 194 Ustawy o funduszach inwestycyjnych zgodnie z którym księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych.
 
Jak wynika z opisu Pana sprawy fundusz sekurytyzacyjny prokura wystąpił z powództwem przeciwko Panu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na skutek wniesionego pozwu został wydany nakaz zapłaty na podstawie którego obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne.
 
Po doręczeniu nakazu zapłaty miał Pan 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty do Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.
 
Z opisu sprawy wynika, iż w omawianej sprawie nakaz zapłaty uprawomocnił się w skutek tzw. domniemania doręczenia. W razie niemożności doręczenia nakazu zapłaty, pismo przesłane za pośrednictwem poczty polskiej należy złożyć w placówce pocztowej jednocześnie umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Brak podjęcia przez adresata dwukrotnie awizowanej przesyłki uznaje się za skutecznie doręczone i powoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty.
 
Jednakże skuteczność zastępczego doręczenia, o którym mowa w § 1 i 2 art. 139 kpc uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu winno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie że adres osoby do której jest skierowane jest prawidłowy. W przypadku gdy prokura wskazała Pana nieaktualny adres zamieszkania termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie zaczął jeszcze dla Pana biec. W pytaniu pisze Pan o rozbieżności w adresach w pismach od Komornika co wynika z dużym prawdopodobieństwem wskazaniem Pana nieaktualnego adresu zamieszkania w pozwie.
 
Obecnie powinien Pan wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Wniosek co prawda nie jest wymagany ale z ostrożności procesowej warto go wnieść. Sprzeciw wraz z wnioskiem należy wysłać listem poleconym na adres sądu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma od komornika.
 
Ponadto w powyższym terminie należy zaskarżyć nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności i jednocześnie na mocy art.  821 Kpc wnieść o zawieszenie w całości prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 
Kluczowe obecnie jest skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty - z samym nakazem zapłaty wydanym na rzecz funduszu prokura nie będzie większych problemów albowiem w większości przypadków dochodzona należność uległa przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.  


Tagi: nakaz zapłaty, przedawnienie, fundusz, prokura

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 28.05.2013 Andrzej napisał(a):

  Ja wygrałem z prokurą przed sądem lecz nie moge odzyskac pieniedzy które sciagnąl mi komornik robia mnie w balona co dzwonie to mówią ze za dwa tygodnie ,a to za tydzien watpie czy zwrócą mi pieniądze

 • 21.06.2013 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):

  Niestety nie do końca - wyciąg jest dowodem ale po wyroku TK nie ma mocy dowodu z dokumentu urzędowego lecz traktowany jest jako dowód z dokumentu prywatnego.

 • 21.06.2013 jerry23 napisał(a):

  Wniosek dowodowy w postaci wyciągu z ksiąg rachunkowych niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie posiada mocy prawnej - wedle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11/07/2011, sygn. akt P 1/10, Dz.U. Nr 152 poz. 900

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły