Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

16.12.2012
Zgodnie z art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.
 
Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.
 
Warunkiem przywrócenia terminu jest to, aby niedokonanie czynności procesowej w terminie nastąpiło bez winy podmiotu. Brak winy w uchybieniu terminu stanowi zatem zasadniczą przesłankę zasadności wniosku o przywrócenie terminu. Poza tym w nauce podnosi się, że warunkiem zasadności wniosku o przywrócenie terminu jest istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem, które uniemożliwiło stronie dokonanie czynności procesowej w terminie, a uchybieniem terminu przewidzianego dla jej dokonania (por. D. Olczak-Dąbrowska, Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, s. 171-174).
 
Brak winy w uchybieniu terminowi powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (por. orz. SN: z 19 czerwca 1962 r., 4 CZ 35/62, RPEiS 1963, nr 2, s. 356; z 14 stycznia 1972 r., III CRN 448/71, LexPolonica nr 2520347, OSPiKA 1972, nr 7-8, poz. 144; z 4 marca 1999 r., I PKN 596/98, LexPolonica nr 344590, OSNAPiUS 2000, nr 8, poz. 15; z 12 lutego 1999 r., II UKN 667/98, LexPolonica nr 333953, OSNAPiUS 2000, nr 12, poz. 488; post. SN: z 16 czerwca 2004 r., III CZ 38/04, niepubl; z 10 stycznia 2007 r. I CZ 108/06, LexPolonica nr 1826346; z 11 stycznia 2007 r., II CZ 116/06, LexPolonica nr 1825705; z 26 kwietnia 2007 r., III CZ 22/07, niepubl.; z 24 listopada 2009 r., V CZ 57/09, LexPolonica nr 3854159; z 14 kwietnia 2010 r., III SZ 1/10, Lex nr 602071; z 21 lipca 2010 r., III CZ 22/10, Lex nr 852675) i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem (por. K. Piasecki, Uchybienie i przywrócenie terminu czynności procesowych strony w sprawach cywilnych, s. 10; orz. SN z 9 sierpnia 1974 r., II CZ 149/74, LexPolonica nr 326064, OSPiKA 1975, nr 2, poz. 39). 
 
W doktrynie w ostatnim czasie podniesiono jednak, że pojęcie winy na potrzeby prawa procesowego cywilnego, w tym przepisów o przywróceniu uchybionego terminu, należy ustalać samodzielnie, bez automatycznego przenoszenia na grunt tych przepisów pojęcia winy przyjmowanego w prawie materialnym, a ściśle rzecz biorąc - prawie zobowiązań. Zaproponowano również, aby zróżnicować miernik staranności w zależności od tego, czy chodzi o stronę reprezentowaną przez fachowego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa), czy też stronę działającą samodzielnie. 
 
W pierwszym wypadku ocena winy w niezachowaniu terminu wymaga stosowania obiektywnego miernika staranności, której poziom określa się z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności pełnomocnika. W przypadku strony działającej samodzielnie oceny zawinienia w przekroczeniu terminu należy dokonywać według miary staranności, jakiej należałoby wymagać od osoby znajdującej się w identycznym położeniu przy uwzględnieniu wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i wykształcenia. Te czynniki kształtują bowiem poziom dbałości, jaką dorosły i zapobiegliwy człowiek podejmuje swoich życiowych sprawach (D. Olczak-Dąbrowska, Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, s. 197-198).
 
Pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia nie jest warunkiem skuteczności doręczenia, a tym samym rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia, może natomiast być okolicznością wskazującą na brak winy strony w uchybieniu terminowi (zob. uchw. SN z 22 listopada 2011 r., III CZP 38/11, LexPolonica nr 2793624, Biul. SN 2011, nr 11, poz. 6).
 
Niestety w mojej ocenie niezmiernie trudno będzie wykazać, iż do uchybienia terminu wynikło nie z Pani winy. Skoro nie otrzymała Pani kodu z sądu to nawet w ostatnim dniu terminu mogła Pani nadać sprzeciw listem poleconym a w przypadku wydania postanowienia o odrzuceniu tego sprzeciwu jako nie wniesionego drogą elektroniczną zaskarżyć to postanowienie.
 
Również fakt, iż w terminie 14 dni była Pani zaabsorbowana innymi obowiązkami w mojej ocenie nie usprawiedliwia uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W szczególności przemawia za tym fakt, iż wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie wiąże się z koniecznością poświęcenia dużej ilości czasu: czynność tą można zlecić profesjonalnemu prawnikowi lub nawet sporządzić krótkie nieprofesjonalne pismo, które bądź zostałoby potraktowane jako sprzeciw względnie spowodowałoby wezwanie Panią do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu czym zyskałaby Pani dodatkowy czas.
 
Ewentualną drogę do uniknięcia zapłaty w niniejszej sprawie może dać albo pozew o zapłatę odszkodowania od wierzyciela pierwotnego albo wyrok, akt oskarżenia, opinia grafologa w sprawie podrobionego podpisu. 
 
Zgodnie z art. 403 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia na tej podstawie, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym.
 
Jednakże w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania na podstawie wymienionej w art. 403 § 1 pkt 1 kpc, nie jest dopuszczalna ponowna ocena tych samych (tj. przeprowadzonych poprzednio) dowodów, gdy skarżący nie wskazuje na nowe okoliczności świadczące o sfałszowaniu dokumentu.
 
Ponadto z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów.


Tagi: sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły