Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa

08.12.2012
Istnieją dwie możliwości w niniejszej sprawie tj. albo brak wyznaczenia terminu spowodowany jest opieszałością sądu albo sprawa zakończyła - dokumenty zostały zwrócone w związku z brakami formalnymi.
 
W pierwszym przypadku powinna Pani wysłać pismo do Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie składając skargę na sposób prowadzenia sprawy. Zgodnie bowiem z art. 37 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych osoby powołane do kierowania sądami i nadzoru nad działalnością administracyjną sądów mają prawo wglądu w czynności sądów, mogą żądać wyjaśnień oraz usunięcia uchybień. Zadania z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów prezesi sądów wykonują osobiście oraz przez wyznaczone do tego osoby.
 
Jak wskazał sąd Dyscyplinarny w Krakowie w sprawie ASDo 10/2005 podstawą zwrócenia uwagi sędziemu na uchybienia w zakresie sprawności postępowania (art. 37 § 4 prawa o ustroju sądów powszechnych) mogą być tylko sytuacje zawinionej przez sędziego bezczynności (umyślne lub wynikłe z niedbalstwa), które mają wpływ na sprawność prowadzonego postępowania, a zasadność tego środka o charakterze dyscyplinującym musi wynikać z samej treści uwagi. Skoro uzasadnienie zaskarżonego zarządzenia Prezesa Sądu nie zawiera żadnego odniesienia do ilości spraw powierzonych ani ilości załatwionych sędziemu spraw, ani urlopów chorobowych ani innych sytuacji wyłączających sędziego z pełnienia służby, a miały one istotne znaczenie w działalności sędziego, świadczy to, że sędzia nie zawiniła uchybień w sprawności postępowania.
 
Złożenie skargi w niniejszej sprawie z pewnością wyjaśni stan sprawy a jeżeli faktycznie jeszcze ona się toczy to pozwoli na jej przyspieszenie.
 
Druga możliwość jest taka, iż w związku z licznymi uchybieniami w niniejszej sprawie wniosek został zwrócone a wpłacone pieniądze oczekują na odbiór w depozycie sądowym. Zgodnie z art. 562 Kpc zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia dokumentu.
 
Udzielając zwolnienia, sąd obowiązany jest zbadać, czy wnioskodawca ma zdolność prawną do zawarcia małżeństwa, która miała być wskazana dokumentem objętym zwolnieniem (orz. SN z 5 sierpnia 1947 r., C I 4/47 , LexPolonica nr 323590, OSN 1948, nr 1, poz. 24 oraz orz. SN z 29 marca 1949 r., C 317/48, DPP 1950, nr 2, s. 53 z aprobującą glosą J. Litwina).
 
Natomiast zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
 
W wniosku Pani narzeczony skupił się na szeregu informacji kompletnie nieistotnych dla tego rodzaju postępowania np. fakt urodzenia się dziecka z związku a pominięto tak istotny dowód jak potwierdzenie stanu cywilnego Pani narzeczonego.
 
Ponadto do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Co prawda z wniosku wynika, iż złożono jego odpis jednak brak już jest informacji o złożeniu odpisów załączników.
 
Wreszcie najistotniejszy błąd,  który mógł doprowadzić do zwrotu wniosku bez poinformowania o tym fakcie wnioskodawcy to niewskazania adresu dla doręczeń. 
 
Zgodnie z art. 11355 Kpc strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń.
 
Przy czym sąd mógł dokonać interpretacji przepisów w ten sposób, iż uznał, że takim wskazaniem nie jest żądanie doręczania pism procesowych do rąk uczestnika postępowania nie będącego pełnomocnikiem do doręczeń - jak próbował to uczynić Pani narzeczony.  
 
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.
 
Jak wskazał sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 października 1980 r. w sprawie I CZ 130/80 przewidziany w art. 1135 § 2 kpc sposób doręczenia przez złożenie do akt sądowych pisma (zawiadomienia o terminie posiedzenia) skierowanego do strony zamieszkałej za granicą może mieć zastosowanie tylko do dalszych pism (zawiadomień). sąd bowiem ma obowiązek pouczyć o tym stronę przy pierwszym doręczeniu, które powinno nastąpić do rąk strony zamieszkałej za granicą według przepisów o doręczeniu pism osobom tam zamieszkałym.
 
Jeżeli doszło do powyższej sytuacji pozostanie złożenie wniosku do sądu ponownie.


Tagi: wniosek, sąd, ślub

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły