Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Obowiązek powiadomienia gminny o zakupie nieruchomości

07.12.2012
Opisana w pytaniu problematyka w głównej mierze została uregulowana w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
 
Niestety opisana przez Panią sytuacja jest bardzo częstym problemem, gdyż osoby nabywające nieruchomość nie są świadome swych obowiązków podatkowych i konieczności zgłoszenia pisma do gminny. Natomiast błędną informację podaną telefonicznie przez urzędnika jest trudno udowodnić w dalszym postępowaniu.
 
Zgodni z art. 6 pkt. 6 Ustawy o podatkach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia
 
Jeżeli natomiast nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
Właściciel mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej jest podatnikiem podatku od nieruchomości i na nim ciążą obowiązki z tym związane. Wyodrębnione lokale mieszkalne stanowią bowiem przedmiot odrębnej własności. Właścicielowi przysługuje jednak udział w nieruchomości wspólnej, czyli w gruncie oraz częściach budynku, które służą wszystkim właścicielom. W związku z tym z nabyciem takiego mieszkania wiążą się określone obowiązki: złożenia informacji o nieruchomościach w ciągu 14 dni organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) oraz zapłaty podatku w terminach i to zarówno od powierzchni lokalu mieszkalnego, jak i od części wspólnych budynku i gruntu.
 
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie SA/Lu 1007/92 niewywiązanie się podatnika z obowiązku poinformowania organu podatkowego o wszelkich zmianach mających wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, jak również odmowa wypełnienia i podpisu nowego formularza wykazu nieruchomości upoważnia organ podatkowy do dokonania wymiaru tego podatku w oparciu o dane wynikające z wcześniej złożonego wykazu, chociażby dane te nie odpowiadały już rzeczywistości. 
 
Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa.
 
Zdarzenie przedawnienia uregulowane jest w Ordynacji podatkowej. W przypadku podatków powstających po doręczeniu decyzji, występują dwa terminy przedawnienia: termin do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie (wskazany w art. 68 Ordynacji podatkowej) oraz termin jego przedawnienia, po powstaniu tego zobowiązania (określony w art. 70 Ordynacji podatkowej).
 
Termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego wynosi trzy lata - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Terminem początkowym tego okresu jest zawsze 1. stycznia roku następującego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy. Termin ten dotyczy przede wszystkim terminu do wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe.
 
Jednakże jeżeli, podatnik nie ujawnił w złożonej deklaracji wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, jeśli podatnik nie poinformuje właściwego organu podatkowego o powstałym obowiązku podatkowym (poprzez złożenie wymaganej przepisami prawa deklaracji, informacji lub zeznania), albo nie poda w niej wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego ustalenia tego zobowiązania podatkowego, wówczas termin przedawnienia wynosi pięć lat. Nie chodzi przy tym o błędy w danych podatnika lub wypełnienie jej niezgodnie z wymaganiami, ale o dane pozwalające prawidłowo określić wysokość zobowiązania podatkowego.
 
W mojej ocenie aby nie komplikować sprawy powinna Pani poinformować urząd o prawidłowym adresie oraz złożyć deklarację.  Podatek od nieruchomości za rok 2006 ulegnie przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2013 roku, natomiast podatek od nieruchomości za rok 2007 ulegnie w Pani przypadku przedawnieniu dopiero z dniem 1 stycznia 2014 a do tego czasu urząd z pewnością wyda decyzję podatkową. 


Tagi: podatek, nieruchomość, przedawnienie, notariusz

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły