Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Egzekucje komornicze

06.12.2012
Przesłane przez Pana dokumenty nie mają najmniejszego związku z sobą. Prowadzona przeciwko Panu egzekucja komornicza z wniosku wierzyciela została umorzona w związku z stwierdzeniem, iż jest ona bezskuteczna, ponieważ w toku prowadzonych czynności ustalono, iż nie posiada Pan majątku ruchomego przedstawiającego wartość handlową.
 
Zła wiadomość w tej sprawie jest taka, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Przedmiotowa wierzytelność ulegnie więc dopiero przedawnieniu w 2017 roku pod warunkiem, iż wierzyciel do tego roku nie rozpocznie ponownie egzekucji. 
 
Na chwilę obecną jednak wierzyciel tego nie zrobił. Otrzymane pisma to zajęcie prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność, które Panu przysługują wobec firmy Zielone Spodnie S.A. z siedzibą w Pacanowie.
 
Dług firmy Zielone Spodnie wynika z nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, etc i jest prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Zgodnie z art. 89 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.
 
Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2009 w sprawie II FSK 204/2008 istotą egzekucyjnego zajęcia wierzytelności jest pozbawienie wierzyciela możliwości dysponowania zajętym prawem. Z chwilą zajęcia dysponentem tego prawa staje się organ egzekucyjny, który może żądać od dłużnika zajętej wierzytelności jej spełnienia na rzecz organu egzekucyjnego. Wierzyciel zajętej wierzytelności nie może nią dysponować, nie może także tą wierzytelnością zaspokajać innych swoich zobowiązań, w tym zobowiązań w stosunku do dłużnika wzajemnego. Natomiast dłużnik zajętej wierzytelności spełniając ją do rąk organu egzekucyjnego doprowadza zarazem do jej umorzenia w stosunku do swego wierzyciela.
 
Jeżeli firma Zielone Spodnie nie jest Panu znana i nie łączą Pana z nią żadne stosunki prawne powinien Pan przesłać o tym fakcie informację do organu egzekucyjnego wraz z podaniem sygnatury sprawy tj. „W odpowiedzi na zajęcie wierzytelności z dnia … w sprawie …. Informuję, iż nie znam dłużnika, nie łączą mnie z nim żadne stosunki prawne, jak również nie podsiadam wymagalnych wierzytelności względem tej firmy”.


Tagi:

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły