Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Pozew o zapłatę

01.12.2012
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 
Co istotne roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.
 
W zależności do posiadanych dokumentów w niniejszej sprawie oraz adresu kupującego i sprzedawcy ma Pan 3 drogi postępowania w niniejszej sprawie.
 
Pozew o zapłatę do e-sądu tj. w elektroincznym postępowaniu upominawczym
 
Pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym zacznie usprawnia dochodzenie należności od dłużnika i co również istotne pozwala na zmniejszenie opłaty sądowej od wniesionego pozwu. Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych czwartą części opłaty sądowej pobiera się od pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W przypadku więc dochodzenia należności w wysokości 3 000 zł opłata będzie wynosiła ok. 38 zł zamiast 100 zł, które musiałby Pan uiścić w postępowaniu upominawczym nie elektronicznym.
 
Należy jednak pamiętać, iż uprawnieniem dłużnika jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od jego doręczenia przez sąd. W przypadku gdy dłużnik wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty będzie Pan Musila uzupełnić opłatę sądową a co bardziej dotkliwe sprawa zawsze przekazywana jest do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika i pod względem merytorycznym tam będzie rozpoznana.
 
W przypadku gdy dłużnik mieszka w miejscowości znacznie oddalonej od siedziby Pana firmy może okazać się, iż powyższe okoliczności będą przemawiały za wniesieniem pozwu metodą tradycyjną.
 
Pozew do e-sądu wnosi się przez Internet poprzez wypełnienia formularza i zadeklarowaniu dowodów. Wcześniej należy dokonać rejestracji na stronie www.e-sad.gov.pl
 
Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym
 
Jak już wspominałem wcześniej może Pan wnieść również pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym uproszczonym. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie uproszczone znajduje zastosowanie gdy powód dochodzi należności o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.
 
Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.
 
Zgodnie z art. 28 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
 1. do 2 000 złotych - 30 złotych;
 2. ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych - 100 złotych;
 3. ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych - 250 złotych;
 4. ponad 7 500 złotych - 300 złotych.
 
Co istotne powództwo o zapłatę może Pan wytoczyć przed sąd właściwy dla Pana miejsca zamieszkania. Zgodnie bowiem z art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
 
Roszczenie o zapłatę należności względnie jej części za towar dostarczony na podstawie zawartej umowy jest roszczeniem, o którym mowa w art. 34 kpc (roszczeniem o wykonanie umowy).
 
Natomiast miejscem wykonania umowy w rozumieniu art. 34 kpc nie jest miejsce, gdzie umowa w ogólności miała zostać wykonana, ale miejsce, gdzie miała być wykonana konkretna czynność, której wykonania się dochodzi.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu w sprawie II CO 16/91 określone w art. 454 § 2 kc miejsce spełnienia świadczenia należy rozumieć w ten sposób, że świadczenie pieniężne powinno być spełnione w zasadzie w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela; jeżeli jednak wierzyciel prowadzi przedsiębiorstwo i zobowiązanie ma związek z tym przedsiębiorstwem, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa. 
 
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
 
Postępowanie nakazowe jest szczególnym rodzajem postępowania mającym na celu znaczne przyspieszenie uzyskania wyroku w sprawach o zapłatę.  Jak aby skorzystać z dobrodziejstw tego postępowania wierzyciel musi posiadać: dokument urzędowi potwierdzający dług, zaakceptowany przez dłużnika rachunek lub wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 2 kpc). 
 
Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.
 
Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli nakaz zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu.
 
W postępowaniu nakazowym będą miały zastosowanie również przepisy dotyczące postępowania uproszczonego. Jednakże w przypadku postępowania nakazowego wnosić Pan będzie czwartą części opłaty sądowej a jeżeli dłużnik będzie chciał po otrzymaniu nakazu zapłaty wnieść zarzuty to zostanie zobligowany przez sąd do wniesienia ¾ opłaty sądowej - taka konstrukcja często zniechęca dłużników do zaskarżania nakazów zapłaty w celu jedynie przedłużenia postępowania.  


Tagi: pozew, sprzedaż

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły