Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Mobbing w miejscu pracy

29.11.2012
Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 
Zakaz dyskryminacji jest deklarowany w licznych dokumentach międzynarodowych, z reguły w ścisłej korelacji z zasadą równego traktowania. Zawarty jest on w art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., w art. 26 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), w art. 2 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169). Zakaz dyskryminacji wynika także wyraźnie z kilku konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podstawowe znaczenie ma tu konwencja nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 25 czerwca 1958 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218).
 
Poza powyższymi regulacjami zgodnie z Kodeksem pracy - pracodawca zobowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
 
W swym pytaniu nie opisuje Pan na czym właściwie polegają działania mobbingowania Pana. W ostatnim czasie pojęcie mobbingu stało się bardzo popularne w skutek czego często pracownicy nazywają działania pracodawcy „mobbingiem” pomimo, iż nie wyczerpują one znamion mobbingu - co nie oznacza, iż działania pracodawcy w konkretnym przypadku są zgodne z prawem.
 
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
 
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie III APa 61/2009 przesłanki mobbingu muszą być uporczywe i długotrwałe, oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika.  
 
O mobbingu można mówić wtedy, kiedy wszystkie ww. uwarunkowania występują łącznie. Czyli jeśli stosowane są działania, które np. nie mają na celu poniżenie pracownika lub zachowania takie nie są długotrwałe i powtarzalne – mobbing w takim przypadku nie występuje.
 
Pracownik, wobec którego stosowano mobbing (niezależnie od tego, czy takich zachowań dopuszczał się jego przełożony, czy też inny pracownik, niepozostający z nim w zależności służbowej), może – zgodnie z art. 943 § 3 i 4 K.p. – domagać się od pracodawcy dwóch rodzajów świadczeń: zadośćuczynienia i odszkodowania.
 
Niestety, ze względu na to, że w wielu przypadkach o tym, czy wystąpił mobbing, czy nie, decydują odczucia subiektywne, dlatego przy dochodzeniu roszczeń, o których mowa w art. 943 § 3 i 4 K.p., obowiązek udowodnienia, że mobbing miał miejsce, spoczywa na pracowniku (art. 6 K.c. w zw. z art. 300 K.p.). Pracownik zobowiązany jest więc udowodnić, że pracodawca lub inny pracownik dopuścił się bezprawnych działań względem niego, a także wykazać szkodę oraz związek przyczynowy między działaniem osoby dopuszczającej się mobbingu a powstałą szkodą.
 
Sądem właściwym, rozstrzygającym sprawy z tytułu prawa pracy, w tym sprawy dotyczące mobbingu, jest sąd pracy i do tej instytucji należy skierować pozew w przypadku, gdy pracownik domaga się zadośćuczynienia lub odszkodowania.
 
W Pana sytuacji przed skierowaniem sprawy na drogę sądową w mojej ocenie warto napisać skargę na przełożonego do osoby najwyższej stanowiskiem w firmie oraz do dyrektora działu kadr - możliwe, iż taka forma działania będzie wystarczająca dla poprawy Pana sytuacji. 


Tagi: mobbing

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły