Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej

29.06.2014
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach, co będzie wymagało współpracy polskich organów z zagranicznymi w celu ustalenia numerów IP z jakich zamieszczono film w sieci. Proszę również rozważyć czy osoba nagrana to faktycznie Pani czy też osoba podobna, proszę zwrócić uwagę, iż żadna z nagranych osób nie rozmawia w języku polskim – co oczywiście nie wyklucza możliwości podłożenia głosów po nagraniu filmu.
 
W pierwszej kolejności powinna Pani złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa – najlepiej w formie pisemnej wysłać je do najbliższej prokuratury w Pani miejsce zamieszkania. Spośród źródeł informacji mogących stanowić podstawę wszczęcia śledztwa wyeksponowane zostało zawiadomienie o przestępstwie. Zawiadomienie to może pochodzić od osoby lub instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, przy czym podmioty te mogą być pokrzywdzonymi bądź nie mieć tego statusu. Kodeks postępowania karnego przewiduje społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Społeczny obowiązek ciąży na każdej osobie fizycznej i dotyczy jedynie popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Jeżeli w związku z tą czynnością zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec zawiadamiającego lub osoby najbliższej, wówczas może on zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. Pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której zawiadamiający jest zatrudniony, lub pod inny wskazany przez niego adres (art. 191 § 3). Niewykonanie tego obowiązku nie powoduje konsekwencji prawnokarnych, lecz podlega jedynie ocenie w sferze moralnej.
 
Zgodnie z art. 305 Kodeksu karnego niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.
 
W mojej ocenie w niniejszej sprawie możemy mieć do czynienia w szczególności z popełnieniem przestępstwa z art. 191a Kodeksu karnego. Zgodnie z powołanym przepisem, kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
 
Utrwalenie wizerunku nagiej osoby może nastąpić za pomocą dowolnej techniki pozwalającej na konfrontację z tym wizerunkiem w przyszłości, także wtedy, gdy do konfrontacji takiej niezbędny będzie określony sprzęt techniczny. W grę może wchodzić tu zarówno zdjęcie fotograficzne, rycina, obraz, jak i nagranie na taśmie filmowej lub za pośrednictwem nośnika elektronicznego (kaseta wideo, płyta wideo itp.). Utrwalenie to musi jednak dotyczyć osoby istniejącej w realnym świecie i pozwalać na jej identyfikację. Nie obejmuje to więc wygenerowanych elektronicznie fantomów.
 
W rozumieniu niniejszego przepisu (zwłaszcza w kontekście jego indywidualnego przedmiotu ochrony) z wizerunkiem nagiej osoby będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy można na nim będzie wyraźnie wyróżnić części płciowe, nawet gdyby nie były one specjalnie eksponowane. Tak więc decyduje tu nie tyle rozległość tej nagości, ile jej seksualna „topografia” i jej kontekst.
 
Rozpowszechnianie bez zgody oznacza zarówno działanie mimo wyrażonego sprzeciwu ofiary, jak i w braku jej wyraźnej zgody na takie rozpowszechnianie, która wynikałaby albo z oświadczenia woli, albo przynajmniej z czynności konkludentnych i ich kontekstu.


Tagi: nagość, porno, eotyka

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły