Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Nakaz zapłaty doręczony pod nieaktualny adres zamieszkania

26.02.2014
Z załączonych dokumentów wynika, iż zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Przedmiotowy sąd ma siedzibę na ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, po umówieniu terminu w tymże sądzie można zapoznać się z aktami sprawy i podjąć decyzję, co do dalszego trybu postępowania. Oczywiście, jeżeli będzie Pan reprezentował córkę to konieczne będzie pełnomocnictwo. 
 
Możliwość pierwsza …
 
Z informacji podanych przez Pana wynika, iż nakaz zapłaty nigdy nie został córce skutecznie doręczony, bowiem nie mieszkała ona w Polsce. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
 
Podstawowym warunkiem zastosowania domniemania doręczenia jest to, aby adres adresata na przesyłce, czyli adres, pod którym dokonuje się próby doręczenia, był prawidłowy, tj. aby był to - w wypadku osób fizycznych - rzeczywisty adres mieszkania adresata lub adres miejsca jego pracy. Skoro w chwili doręczania nakazu zapłaty Pana córka nie mieszkała w Polsce to doręczenie to jest nieskuteczne a termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie zaczął dla niej biec.
 
W celu jednak skorzystania z powyższych argumentów należy mieć absolutną pewność, iż roszczenie Powoda w chwili wniesienia pozwu nie było zasadne, względnie było roszczenie przedawnionym. Wniesienie bowiem nieuzasadnionego sprzeciwu spowoduje jedynie, iż nie będzie możliwości skorzystania z możliwości drugiej.
 
Możliwość druga …
 
Z przesłanych dokumentów wynika, iż nakaz zapłaty został wydany w czerwcu 2004 roku, zaś egzekucja została wszczęta w lutym 2014 roku. Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Natomiast z treści art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego wynika możliwość dłużnika wniesienia powództwa o pobawienie wykonalności nakazu zapłaty w całości lub w części. W niniejszej sprawie odsetki naliczone od roku 2004 do 2011 uległy przedawnieniu. Jeżeli więc okazałoby się, iż samo roszczenie jest uzasadnione należy skorzystać z tej możliwości.


Tagi: nakaz zapłaty, t-mobile

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły