Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Posiadanie amfetaminy i handel amfetaminą

22.11.2012
Do sprawy powinna podejść Pani bardziej spokojnie, ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości niewiele Pani da a wręcz może doprowadzić do wielu dla Pani przykrych konsekwencji.
 
Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 
Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa wyżej, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 
Natomiast zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Przy czym jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.
 
Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie II AKa 172/2010 narkotyk będący przedmiotem przestępstwa z art. 62 ustawy z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii musi spełniać nie tylko kryterium przynależności grupowej do związków wymienionych w załącznikach do tego aktu prawnego, ale również kryterium ilościowe pozwalające na jednorazowe użycie w celu osiągnięcia choćby potencjalnego efektu odurzenia lub innego charakterystycznego dla działania substancji psychotropowej (wyrok SN z dnia 3 listopada 2010 roku IV KK 432/2009 LexPolonica nr 2451076).
 
Warto również w niniejszej sprawie pamiętać o generalnej zasadzie wynikającej z Kodeksu postępowania karnego, iż oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.
 
Art. 5 § 1 Kodeksu postępowania karnego wyraża zasadę domniemania niewinności, której istota sprowadza się do tego, że nakazuje ona odpowiednią postawę wobec oskarżonego i odpowiednie traktowanie go, co ma znaczenie dla jego statusu prawnego i społecznego, w tym jego reputacji i godności (M. Cieślak, Polska procedura , s. 356). Nie wymaga ona natomiast subiektywnego przekonania organu procesowego, że oskarżony jest niewinny. Zasada ta uwalnia oskarżonego od obowiązku dowodzenia swej niewinności ( art. 74 § 1 ), co powoduje, że na oskarżycielu spoczywa ciężar dowodu, a więc udowodnienia mu winy.
 
Zasadę domniemania niewinności uzupełnia zasada in dubio pro reo (art. 5 § 2), zawierająca nakaz rozstrzygania na korzyść oskarżonego wątpliwości, których nie da się usunąć. Reguła ta odnosi się zarówno do zagadnień faktycznych, jak i do wątpliwości prawnych - wykładni przepisów i ich odpowiedniego stosowania (zob. M. Cieślak, Polska procedura , s. 358; T. Grzegorczyk, Kodeks , s. 40, S. Waltoś, Proces , s. 247).
 
Na chwilę obecną osoba prowadząca postępowania posiada raczej słaby materiał dowodowy w postaci jedynie zeznań osoby oskarżonej o handel narkotykami. W mojej ocenie powinna Pani skontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą postępowania i sprawę wyjaśnić. 
 
Karalność przestępstwa ustaje w zależności od okresu jaki upłynął od jego popełnienia. W chwili obecnie nie wiemy jakie ewentualnie zarzuty może Pani otrzymać, jednak w skrajnym przypadku okres przedawnienia karalności w Pani sprawie może wynosić nawet 15 lat.
 
Zakładając, iż nawet dopuściła się Pani drobnych naruszeń Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to sąd wymierzając karę bierze pod uwagę: dotychczasową karalność oskarżonego, dotychczasowy sposób życia oskarżonego, zachowanie oskarżonego po popełnieniu przestępstwa oraz jego zachowanie przed sądem.
 
Jeżeli nie będzie się Pani ukrywała, nie była Pani wcześniej karana, posiada Pani pracę to w mojej ocenie co najwyżej otrzyma Pani wyrok w zawieszeniu.


Tagi: amfetamina, narkotyki

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły