Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wykup mieszkania komunalnego po rozwodzie

15.11.2012
Kwestie związane z wykup mieszkań komunalnych uregulowane są głównie w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, w omawianej sprawie znaczenie będą miały również uregulowania zawarte w Ustawie o ochronie prawa lokatorów, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.
 
Zasady ogólne wykupu mieszkań komunalnych są unormowane w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, natomiast kwestie szczegółowe, dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych zawarte są w uchwałach władz lokalnych. Warunki nabywania mieszkań komunalnych nie są jednolite.
 
Co do zasady w trakcie postępowań dotyczących wykupu mieszkań komunalnych Urząd bada czy nie zachodzą przesłanki do wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy najmu, jak również muszą zbadać kto jest uprawniony do wykupu mieszkania komunalnego - kto jest najemcą czy nie toczy się spór co do praw do mieszkania komunalnego.
 
Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.
 
Jak wynika z Pani opisu mieszkanie komunalne było przez Państwa zajmowane wspólnie i z dużym prawdopodobieństwem jesteście Państwo współnajemcami tego lokalu mieszkalnego a więc obydwoje jesteście Państwo uprawnienie do jego wykupu. Sytuacja ta może wynikać bądź z treści zawartej przez Państwa umowy najmu lub zdarzenie to nastąpiło z mocy prawa. 
 
Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 6801 Kodeksu cywilnego małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.
 
Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.
 
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Z powyższych przepisów wynika, iż organ żądając przedstawienia mu określonych dokumentów czy też uznania dokumentów za nieważne powinien wskazać, jaki jest cel uzyskania tych dokumentów aby obywatel miał pełne zaufanie do organu prowadzącego postępowanie. W niniejszym postępowaniu urzędnik zaniechał tychże działań, jednakże w mojej ocenie jego żądania są uzasadnione.
 
Należy pamiętać, iż sprzedaż lokalu komunalnego nie jest obowiązkiem Gminny a jedynie jej uprawnieniem co wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie sądów administracyjnych. 


Tagi: rozwód, mieszkanie komunalne

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły