Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojca

23.10.2012
Zgodnie z treścią art. 62 Kodeksu rodzinnego jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
 
Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
 
Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
 
Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. 
 
Jeżeli chodzi o inne poza mężem matki podmioty, to ich udział w procesie o zaprzeczenie może być rozważany tylko w ramach instytucji interwencji ubocznej ( art. 76 i n. k.p.c.). Jednakże zgodnie z ustalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego - dotyczącym spraw z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi - interwencję uboczną może zgłosić tylko osoba, która mogłaby być stroną w danym procesie. Stosownie do tego interwenientami ubocznymi nie mogą być żona i córka rzeczywistego ojca dziecka (orz. SN z 26 czerwca 1952 r., C. 1313/52 , OSN 1953, poz. 101). Podobnie nie mogą uzyskać przymiotu interwenienta ubocznego rzeczywisty ojciec dziecka (orz. SN z 4 czerwca 1956 r., 4 CR 1039/55 , LexPolonica nr 376788, OSN 1957, poz. 52) ani rodzice zmarłego mężczyzny, który przypuszczalnie współżył z matką dziecka w okresie koncepcyjnym, i którego ojcostwo mogłoby być ewentualnie ustalone po zaprzeczeniu ojcostwa męża matki (orz. SN z 30 października 1956 r., 3 CR 741/56, OSPiKA 1958, poz. 221).
 
Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania.
 
Decyzja prokuratora co do wytoczenia powództwa ma charakter autonomiczny i nie podlega pod żadnym względem kontroli sądu. Niemniej jednak w tej kategorii spraw „interes społeczny powództwa prokuratora powinien być rozważony z uwzględnieniem wszystkich zachodzących okoliczności” (W. Masewicz, prokurator w postępowaniu cywilnym , s. 172). Chodzi bowiem o delikatny problem wkraczania w sferę stosunków osobistych. Niepozbawiona znaczenia jest również kwestia, czy uprawnienie materialnoprawne prokuratora do wytaczania powództw w sprawach określonych wprost w art. 86 może podlegać ocenie sądu z punktu widzenia zasad współżycia społecznego ( art. 5 k.c.). Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały składu 7 sędziów z 7 czerwca 1971 r. ( III CZP 87/70 , LexPolonica nr 300982, OSNCP 1972, nr 3, poz. 42) dał wyraz temu, że chociaż w myśl art. 7 k.p.c. wystąpienie z pozwem o zaprzeczenie pochodzenia dziecka zależy od własnej oceny prokuratora, nie oznacza to, by powództwa takie nie podlegały ocenie sądu z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, jak również z punktu widzenia zgodności prawa realizowanego w powództwie z jego społecznym przeznaczeniem (patrz W. Masewicz, prokurator w postępowaniu cywilnym , s. 179). 
 
Jeżeli chodzi o legitymację bierną w sprawach, które ma na względzie art. 86 k.r.o., przedstawia się ona w ten sposób, że w sprawach o ustalenie ojcostwa prokurator, wytaczając powództwo, wskazuje w pozwie dziecko, na rzecz którego wytacza powództwo oraz pozywa domniemanego ojca dziecka, a jeżeli ten nie żyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce ( art. 454 § 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 56 § 1 k.p.c. sąd zawiadamia dziecko o wszczęciu sprawy przez prokuratora i doręcza mu odpis pozwu. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator, wytaczając powództwo, pozywa męża matki dziecka, a jeżeli ten nie żyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce, oraz dziecko, jak również matkę dziecka, jeżeli ta żyje (art. 454 § 2 k.p.c.). W sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa prokurator, wytaczając powództwo, pozywa dziecko oraz mężczyznę, który dziecko uznał, a jeżeli ten nie żyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce, a także matkę dziecka, jeżeli ta żyje (art. 454 § 3 k.p.c.). Według zapatrywania wyrażonego w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 14 lutego 1969 r. ( I CR 570/68 , LexPolonica nr 356732, OSNCP 1969, nr 10, poz. 186) prokurator może powództwo o unieważnienie uznania dziecka (obecnie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa) wytoczyć w każdym czasie, i to również z tej przyczyny, że mężczyzna, który dziecko uznał, nie jest jego ojcem.
 
Reasumując powyższe rozważania jedyną możliwością jest wystąpienie z powództwem przez Prokuratora - niestety takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko. Wcześniej Pani musiałaby złożyć wniosek do Prokuratora o wystąpienie z powództwem wyjaśniając całą sprawę oraz wykazując zasadność składania wniosku przez Prokuratora.


Tagi: spadek, ojcostwo, prokurator

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły