Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zajęcie rachunku bankowego

21.10.2012
Błędem z Pana strony było nie wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od jego doręczenia. Z dużym prawdopodobieństwem można wskazać, iż roszczenie dochodzone przez EOS Investment Poland GMBH uległo przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
W chwili obecnej komornik z Wołomina na wniosek firmy EOS Investment Poland GMBH prowadzi postępowanie egzekucyjne w toku, którego doszło do zajęcia Pana rachunku bankowego. 
 
Zgodnie jednak z art. 54 Ustawy prawo bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
 
Ponadto środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej powyżej, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.
 
Art. 54 ust. 1Prawa bankowego zawiera uzupełnienie katalogu zwolnień przedmiotowych od egzekucji zawartego w  art. 829 k.p.c. oraz  art. 8 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954). Celem regulacji zawartej w  art. 56 ust. 1 ma być (przynajmniej w teorii), z jednej strony, dodatkowa ochrona minimum egzystencji podmiotu, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja, z drugiej zaś, zachęcenie do oszczędzania pieniędzy na rachunkach bankowych w ogóle. 
 
Z chwilą otrzymania od podmiotu prowadzącego egzekucję (np. komornika) zawiadomienia o zajęciu rachunku oszczędnościowego bank prowadzący rachunek zobowiązany jest do niedokonywania wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności oraz do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty na pokrycie należności wierzyciela ( art. 889 k.p.c.). Przy wykonywaniu tego obowiązku bank uwzględnia kwotę objętą zwolnieniem od egzekucji. W przypadku gdyby wysokość kwoty egzekwowanej przekraczała wysokość kwoty objętej przywilejem egzekucyjnym, bank powinien przekazać jedynie nadwyżkę, powiadamiając organ prowadzący egzekucję o przeszkodzie do przekazania całości egzekwowanej sumy. Bank nie może powoływać się przy tym na fakt (zresztą z reguły mu nieznany), iż posiadacz rachunku posiada również w innych bankach rachunki oszczędnościowe.
 
Z art. 54 Prawa bankowego nie wynika, że zwolnienie od zajęcia ma charakter „jednorazowy”  w tym znaczeniu, że bank (a także posiadacz rachunku) tylko raz może się na niego powoływać w ramach konkretnego postępowania egzekucyjnego. Prowadzi to do wniosku, iż zwolnienie, o którym mowa, ma charakter „stały”  w tym znaczeniu, iż rozporządzenie kwotą wolną od zajęcia, a następnie powtórne „zasilenie” rachunku powoduje automatycznie objęcie jej zwolnieniem od zajęcia w granicach ustawowego limitu. 
 
Kwotą wolną od zajęcia posiadacz rachunku może dysponować swobodnie. W szczególności może on jej użyć do spłaty swoich zobowiązań wobec osób trzecich, zlecając bankowi przeprowadzenie rozliczenia pieniężnego (np. przelewu). Może on także podjąć kwotę, o której mowa, w gotówce. 
 
W chwili obecnej powinien się Pan niezwłocznie skontaktować z bankiem i zażądać niezwłocznego „uwolnienia” oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym do kwoty wolnej od zajęcia.


Tagi: komornik, prawo bankowe

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły