Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przedawnienie roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym

20.10.2012
Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Z reguły skutek upływu terminu przedawniania określa się jako utratę zaskarżalności roszczenia, czyli utratę możliwości dochodzenia go na drodze sądowej. Przez pryzmat art. 125 Kodeksu cywilnego należy tę utratę zaskarżalności rozumieć szerzej - chodzi tu bowiem o utratę możliwości korzystania przez wierzyciela z pomocy przymusu państwowego nie tylko dla dochodzenia roszczenia, lecz także dla jego wyegzekwowania. Skutkiem upływu terminu wskazanego w art. 125 Kodeksu cywilnego, będzie utrata możliwości egzekucji roszczenia zasądzonego prawomocnym orzeczeniem lub objętego ugodą sądową.
 
Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc „Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Problematyka związana z powództwem przeciwegzekucyjnym uregulowana jest w art. 840 i następnych kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami powództwo przeciwegzekucyjne musi spełniać wymagania przewidziane dla pozwu i należy wytoczyć je przed sądem, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Podkreślić należy, że powództwo przeciwegzekucyjne powinno zawierać wszystkie zarzuty uzasadniające sformułowane w nim żądanie pod rygorem ich utraty. W praktyce więc jeśli wierzyciel może rozpocząć egzekucję z majątku dłużnika, a dłużnik będzie musiał podjąć starania w sądzie, żeby egzekucję przerwać.
 
Niestety z opisu sytuacji wynika, iż w niniejszej sprawie nie doszło do przedawnienia roszczenia dochodzonego przez Wierzyciela a wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego narazi Panią na dodatkowe koszty.
 
Natomiast w mojej ocenie wyjaśnienia wymaga wydanie wyroku w 2007 roku i doręczenie go podczas Pani nieobecności. Jeżeli w tym czasie nie mieszkała Pani w Polsce a poza granicami kraju to istnieje możliwość wniesienia nawet w chwili obecnej sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 
Skoro nigdy nie doręczono stronie nakazu zapłaty w sposób wskazany w kodeksie postępowania cywilnego to nie zaczął biec termin do jego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie II CKN 824/97 nie można uczestnikowi postępowania przypisać winy w niezachowaniu danego terminu procesowego w razie nieprawidłowego doręczenia mu pisma sądowego mającego wpływ na zachowanie tego terminu.


Tagi: przedawnienie, komornik, egzekucja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły