Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ultimo Portfolio Investment

29.09.2012
Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
 
Co do zasady można więc przyjąć, iż cesja wierzytelności dokonana przez Bank Gospodarki Żywieniowej na rzecz firmy ultimo Portfolio Investment jest dopuszczalna.
 
Jednakże, zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Dla roszczeń Banku Gospodarki Żywieniowej względem Pani osoby będzie miał zastosowanie 3 letni termin przedawnienia. W chwili obecnej więc przedmiotowa wierzytelność uległa już przedawnieniu i po otrzymaniu ewentualnego nakazu zapłaty z sądu należy skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 
Obecne działania ultimo Portfolio Investment mają na celu doprowadzenie do uznania przez Panią długu. Zgodnie z art. 124 Kodeksu cywilnego po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
 
Bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Uznanie może być dokonane w trzech różnych formach: jako tzw. uznanie właściwe, ugoda i uznanie niewłaściwe. 
 
Uznanie może nastąpić także w sposób dorozumiany, na przykład przez złożenie przez dłużnika propozycji rozłożenia należności na raty i zwolnienia z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie, chociażby proponowane porozumienie nie doszło między stronami do skutku (tak SN w orz. z 19 września 2000 r., II CKN 1312/2000 , Lexpolonica nr 360549, OSNC 12/2003, poz. 168, z glosą aprobującą J.P. Naworskiego, „Prawo Spółek” 11/2004, s. 50). 
 
Natura prawna uznania niewłaściwego należy w polskiej doktrynie i judykaturze do najbardziej spornych zagadnień. Zasadniczy spór dotyczy kwalifikacji uznania niewłaściwego bądź jako jednostronnego oświadczenia woli ( art. 60 ) stanowiącego czynność prawną, bądź jako oświadczenia wiedzy, które nie jest czynnością prawną sensu stricto (pogląd taki wyraził SN w orz. z 23 czerwca 1972 r., I CR 142/72 , Lexpolonica nr 301014, OSNCP 4/73, poz. 61) i do którego nie stosuje się przepisów o czynnościach prawnych, bądź wreszcie jako oświadczenia wiedzy, zawierającego także pewne elementy woli, które wykazuje wiele podobieństw do oświadczenia woli i rodzi skutki materialnoprawne, jeżeli jest złożone wobec wierzyciela - zupełnie niezależnie od woli uznającego, nawet jeżeli nie zdawał on sobie sprawy ze skutków swojego oświadczenia. Uzasadnia to stosowanie do niego odpowiednio przepisów o czynnościach prawnych, skoro bowiem „w uznaniu niewłaściwym występują zarówno elementy wiedzy, jak i woli, zatem wymieniona w art. 60 k.c. definicja oświadczenia woli obejmuje też uznanie niewłaściwe” . Ten ostatni pogląd, uzasadniony w sposób niewolny od niekonsekwencji, został wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 1995 r., III CZP 39/95 , Lexpolonica nr 303689 (OSP 7-8/96, poz. 136), która w piśmiennictwie nie spotkała się z aprobatą. 
 
Natomiast w orzeczeniu z 19 marca 1997 r., II CKN 46/97 , Lexpolonica nr 324325 (OSNC 10/97, poz. 143), Sąd Najwyższy uznał, że uznanie niewłaściwe „jest jedynie oświadczeniem wiedzy, a złożenie takiego oświadczenia wiedzy prowadzi do przerwania biegu przedawnienia w stosunku do uznanego roszczenia” . Oświadczenie dłużnika złożone w odpowiedzi na pozew, że „uznaje roszczenie za zasadne” , jest tylko przejawem jego wiedzy o tym, że określone roszczenie istnieje i przysługuje określonemu wierzycielowi. Takie „uznanie”  nie może być utożsamiane z dorozumianym zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia ( art. 117 § 2 ), które ma odmienny charakter prawny i jest możliwe tylko w stosunku do roszczeń już przedawnionych. Dlatego też takie oświadczenie dłużnika nie wyklucza późniejszego podniesienia zarzutu przedawnienia.
 
Reasumując powyższe rozważania w chwili obecnej nie powinna Pani prowadzić żadnych rozmów z ultimo Portfolio Investment, jak również dokonywać jakichkolwiek wpłat. W przypadku otrzymania nakazu zapłaty z sądu należy niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty w którym podniesiemy zarzut przedawnienia roszczenia.


Tagi: ultimo, bgż, wezwanie do zapłaty, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły