Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wyrok zaoczny

21.09.2012
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego Pracownik składając pozew do sądu winien wskazać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.  Jak wskazał Sąd Najwyższy obowiązek oznaczenia w pierwszym piśmie procesowym w danej sprawie miejsca zamieszkania lub siedziby strony (art. 126 § 2 kpc), w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, oznacza powinność wskazania adresu podanego w rejestrze (art. 133 § 2a kpc). 
 
Sąd doręcza odpis złożonego pozwu stronie przeciwnej. W przypadku dwukrotnego awizowania i nie podjęcia przesyłki z poczty pismo uważa się za doręczone - tzw. domniemanie doręczenia. Do przedmiotowej sytuacji doszło w omawianej sprawie, gdyż jak domniemam listonosz nie wskazał, iż adres jest błędny.
 
Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.
 
Uznanie za prawdziwe twierdzeń powoda odnosi się tylko do okoliczności faktycznych. Nie zwalnia zatem sądu od oceny zasadności żądania opartego na tych twierdzeniach (por. orz. SN: z 15 września 1967 r., III CRN 175/67 , LexPolonica nr 299028, OSNCP 1968, nr 8-9, poz. 142; z 21 maja 1971 r., III CRN 99/71 , LexPolonica nr 325855, Biul. SN 1971, nr 7-8, poz. 123; z 15 maja 1996 r., I CRN 26/96 , LexPolonica nr 309811, OSNC 1996, nr 7-8, poz. 108; z 31 marca 1999 r., I CKU 176/97 , LexPolonica nr 343060, Prok. i Pr. 1999, nr 9, s. 30).
 
Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.
 
Przy czym w orzecznictwie i doktrynie prezentowany jest pogląd, że dla oceny skuteczności doręczenia przez złożenie pisma w urzędzie pocztowym konieczne jest ustalenie, że zachowane zostały warunki określone w kodeksie postępowania cywilnego oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W przypadku doręczenia wyroku zaocznego na niewłaściwy adres, doręczenie to należy uznać za wadliwe i niewywołujące skutków prawnych i tym samym w chwili obecnej po prawidłowym doręczeniu Panu wyroku będzie Pan miał 7 dni na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego, powinien Pan również z sądu pobrać odpis pozwu i innych dokumentów Panu niedoręczonych.
 
Wraz z wniesieniem sprzeciwu od wyroku zaocznego powinien Pan złożyć wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności powołując się na fakt, iż został od wydany z naruszeniem przepisów.


Tagi: wyrok, sąd pracy

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły