Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wycinka drzew bez zezwolenia

16.09.2012
Zasady wycinki drzew na działce regulują przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W art. 83 Ustawy o ochronie przyrody przewidziano obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew. Zezwolenie to wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość, na której rosną drzewa, wpisana jest do rejestru zabytków, usunięcie drzewa powinno poprzedzać uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 
Przedmiotowych przepisów jednak nie stosuje się m.in. w stosunku do drzew których wiek nie przekracza 10 lat. Przy czym przez wiek drzewa rozumie się jego faktyczny wiek nie zaś wiek (czas) w jakim rośnie ono w danym miejscu.
 
Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie II SA/Po 60/2011 W praktyce wątpliwości co do tego, czy wycięte drzewo osiągnęło graniczny wiek, o którym mowa w przepisie art. 83 ust. 6 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody będą występowały w sytuacji określenia wieku drzewa z niewielkim marginesem błędu (np. w poprzednim stanie prawnym określenie wieku drzewa nieznacznie ponad 5 lat, a w nowym stanie prawnym nieznacznie ponad 10 lat). W konsekwencji niezbędne wydaje się poczynienie poniższego zastrzeżenia. Tutejszy Sąd podziela stanowisko orzecznictwa, iż dla wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia niezbędne jest jednoznaczne ustalenie wieku usuniętych drzew, zaś badanie wieku drzewa co do zasady wymaga wiadomości specjalnych. Niewątpliwie strona, która nie posiada wiedzy specjalistycznej, ma również prawo żądać weryfikacji ustaleń organu w zakresie wieku drzew z uwagi na możliwość zastosowania wobec niej dolegliwej sankcji. Za niedopuszczalne należy uznać oparcie się, przy ustalaniu kary pieniężnej za wycięcie drzew, na ustaleniach poczynionych przez pracowników organu administracji odnośnie wieku wyciętych drzew bez możliwości weryfikacji prawidłowości wyciągniętych przez nich wniosków.
 
W Pani sprawie spór pojawił się na tle określenia stron niniejszego postępowania. Zgodnie z art. 89 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa. 
 
Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Podstawowe znaczenie dla wykładni komentowanego przepisu ma pojęcie interesu prawnego. W świetle klasycznych koncepcji doktrynalnych interes prawny jest jedną z trzech relacji - obok publicznego prawa podmiotowego oraz interesu faktycznego - jakie mogą powstać między organem administracji a podmiotem administrowanym.
 
Interes prawny jest kwalifikowanym interesem faktycznym. Interes prawny wynika z określonego przepisu prawnego, odnoszącego się wprost do sytuacji danego podmiotu. Interes prawny pojawia się wówczas, gdy istnieje związek między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegający na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego (wyrok NSA z 2 czerwca 1998 r., IV SA 2164/97 - LexPolonica nr 2089170). 
 
Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 marca 1999 r. (I SA 1189/98 - Lex nr 47969), cechami interesu prawnego jest to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami stosowania przepisu prawa materialnego (zob. także wyrok NSA z 15 grudnia 1998 r., II SA 1355/98 - Lex nr 41827).
 
W mojej ocenie sąsiad posiadał interes faktyczny w niniejszej sprawie i dlatego na jego wniosek wszczęto postępowanie w sprawie wycinki drzew bez pozwolenia, jednak nie posiada on interesu prawnego w niniejszym postępowaniu i nie może być stronę tego postępowania.


Tagi: drzewo, strona, rozprawa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły