Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Alimenty przed rozwodem

03.08.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
W przypadku alimentów na dzieci ma Pani dwie możliwości bądź wnieść powództwo do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dzieci jako ich przedstawiciel ustawowy lub wraz z pozwem o rozwód może Pani wnieść o alimenty.
 
Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
 
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka nałożonych przez ustawodawcę w art. 96 . Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie obowiązku, jest to, czy dziecko może się utrzymać samodzielnie, przy czym doświadczenie życiowe uczy, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego. Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje usprawiedliwienie w dotychczas osiąganych wynikach w nauce.
 
Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 1997 r. ( III CKN 257/97 , LexPolonica nr 327729, OSNC 1998, nr 4, poz. 70): „Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki” .
 
Art. 133 Kodeks rodzinny odnosi się zarówno do dzieci pochodzących z małżeństwa, jak i pozamałżeńskich. W każdym z tych wypadków obowiązek alimentacyjny rodziców powstaje z chwilą urodzenia się dziecka. Dzieci przysposobione korzystają z uprawnień na równi z dziećmi naturalnymi, tyle tylko, że od daty przysposobienia.
 
Obowiązek alimentacyjny nie jest więc w żaden sposób powiązany z orzeczeniem rozwodu rodziców, również w trakcie trwania małżeństwa można wystąpić o zasądzenie alimentów z tym zastrzeżeniem jednak, że w przypadku wytoczenia sprawy rozwodowej w trakcie trwania sprawy o alimenty zostanie ona przekazana Sądowi Okręgowemu władnemu do rozpoznania pozwu o rozwód.
 
Na chwilę obecną możecie Państwo kwestię zajmowania lokali mieszkalnych w dowolny sposób ustalić. Proszę jednak pamiętać, iż obecnie nadal posiadacie Państwo wspólność małżeńską - faktyczny podział majątku będzie dopiero możliwy po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód lub podpisaniu przez Państwa aktu notarialnego wprowadzającego rozdzielność majątkową jako ustrój majątkowy Państwa małżeństwa.
 
Orzekając o podziale majątku Sąd nie może ingerować w umowę zawartą a bankiem przez cały czas więc obydwoje małżonkowie będą zobowiązani do spłaty kredytu chyba, iż zostanie anektowana umowa z bankiem. W drodze ugody praktykuje się jednak, iż jedna z stron zobowiążę się do spłaty kredytu.
 
Odpowiedzialność za spłatę kredytu będzie co do zasady odpowiedzialnością solidarną. Odpowiedzialność solidarna jest formą wspólnej odpowiedzialności wielu osób (dłużników), dla której charakterystyczne jest, iż każdy z dłużników jest odpowiedzialny za cały dług, zaś spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych (por. art. 366 KC).
Jest to odstępstwo od zasady podzielności długu, wyrażonej w art. 379 § 1 KC. O tym, czy odpowiedzialność wielu dłużników ma charakter solidarny decyduje ustawa lub czynność prawna.


Tagi: alimenty, rozwód

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły