Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Organizacja loterii liczbowej, loterii fantowej oraz konkursu

28.06.2012
Loteria liczbowa jest to rodzaj gry losowej. Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych uregulowane są w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w przywołanej ustawie.
 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to między innymi:
 
 • gry bingo fantowe (art. 2 ust. 1 pkt 8 Ustawy o grach hazardowych) w których uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 • loterie fantowe (art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach hazardowych), w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 • loterie promocyjne (art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy o grach hazardowych), w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 • loterie audioteksowe (art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy o grach hazardowych), w których uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej – a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne i rzeczowe.
 
Należy jednak wskazać, iż przepisy dotyczące loterii nie dotyczą konkursów, wyjaśnić należy, iż ogólne przepisy o działalności gospodarczej nie określają definicji konkursu. Jednakże wskazać należy, że w powszechnym rozumieniu konkurs definiowany jest jako publiczne przyrzeczenie nagrody za wykonanie oznaczonej czynności w określonym terminie. Zasady przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia określają przepisy (od art. 919 do art. 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 
Dodatkowo wskazać należy, że w przypadku, gdy istnieją wątpliwości, czy planowane przedsięwzięcie może być uznane za konkurs czy grę losową, można stosownie do postanowień art. 2 ust. 6 Ustawy o grach hazardowych, zwrócić się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o rozstrzygnięcie, w drodze decyzji, czy dana gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ustawie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo gra na automacie w rozumieniu ustawy. 
 
Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych za loterię pieniężną uznaje się grę w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne.
 
Zgodnie z art. 5 Ustawy o grach hazardowych prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo stanowi monopol państwa. Nie ma więc możliwości organizacji loterii liczbowej przez podmiot prywatny.
 
W celu organizacji loterii konieczne jest więc bądź zdefiniowanie w taki sposób regulaminu loterii aby spełniała ona wymogi loterii fantowej lub konkursu.
 
Organizacja loterii fantowej
 
Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane przez uprawnione podmioty po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Aby uzyskać takie zezwolenie należy zwrócić się do właściwego dyrektora izby celnej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na urządzanie danej loterii, i tak:
 
 • elementy wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe określa art. 38 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych;
 • elementy wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej określa art. 39 Ustawy o grach hazardowych.
 
Natomiast urządzanie loterii fantowych lub gier bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, nie zostało sformalizowane w Ustawie o grach hazardowych., jednakże prawidłowe dokonanie zgłoszenia jest warunkiem niezbędnym, by móc taka grę zorganizować i przeprowadzić zgodnie z prawem. Elementy zgłoszenia określa art. 38 ust. 1-3 Ustawy o grach hazardowych.
 
Jak wynika z art. 32 ust. 3 Ustawy o grach hazardowych zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. W przypadku zezwolenia na urządzanie ww. loterii urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.
 
Nadto wskazać należy, że z dniem 30 marca 2012 r. kompetencje dyrektorów izb celnych w zakresie przyjmowania zgłoszeń loterii fantowych, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, przejeli naczelnicy urzędów celnych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe (Dz. U. Nr 216, poz. 1277).
 
Organizacja konkursu
 
Organizacja konkursu jak już wspomniałem a początku odpowiedzi nie podlega pod uregulowania Ustawy o grach hazardowych. Co do zasady konkurs musi być pozbawiony elementu przypadkowości, który to jest elementem charakterystyczny dla loterii. Częstym przykładem jest zadawanie pytania z zakresu wiedzy uczestnikowi konkursu w którym oczywiście mogą również występować elementy charakterystyczne dla loterii liczbowej. 


Tagi: loteria, konkurs, hazard, bingo

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły