Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra

Jako radca prawny, prowadzący swoją kancelarię na terenie Warszawy, świadczę pomoc zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Pomoc udzielana jest klientom zarówno w formie tradycyjnej, w siedzibie kancelarii, jak i online.

Kim jest radca prawny?

Jest to przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, który oferuje swoim klientom wsparcie w formie konsultacji, porad, przygotowania opinii, aktów oraz poprzez reprezentowanie swojego klienta w sądzie. Jest osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie i wpisaną na listę radców prawnych. Jego kancelaria jest zatem miejscem, w którym można otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy prawnej.

Czym zajmuje się radca?

Jego podstawowym zajęciem jest świadczenie klientom wsparcia, obejmującego najczęściej udzielanie porad, sporządzanie pism, reprezentowanie klienta przed sądami czy opiniowanie umów lub tworzenie opinii. Jego wsparcie może być adresowane zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

W naszej kancelarii, udzielana jest pomoc, zarówno online, jak i stacjonarna, z prawa rodzinnego, cywilnego, mieszkaniowego, podatkowego, karnego, pracy, administracyjnego, handlowego, cywilnego, autorskiego, zagadnień związanych z odszkodowaniami, rozwodami i nie tylko.

Nieuzupełnienie dokumentów w KRS

19.06.2012
Interesujące Pana zagadnienie prawne zostało uregulowane w Ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Ustawą z 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustaw Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził z dniem 1 stycznia 2012 roku możliwość zakładania spółek z ograniczona odpowiedzialnością w ekspresowym tempie  - bez udziału notariusza oraz w 24 godziny (stąd nazwa trybu zakładania spółki S-24).
 
Zgodnie z dodanym do kodeksu spółek handlowych przepisem art. 1571 § 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (wzorzec umowy).
 
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowanej w trybie s24 powinien w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru złożyć do sądu podpisane przez wszystkich członków zarządu oświadczenie, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników wniesione. Zarząd w terminie siedmiodniowym powinien tez złożyć do sądu rejestrowego wzory podpisów wszystkich członków zarządu.
 
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.  Wniosek o wpis do Rejestru spółki złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. 
 
Należy pamiętać, iż sama możliwość zakładania spółki z o.o. on-line nie prowadzi automatycznie do eliminacji funkcjonowania tak zawiązanej spółki jako spółki w organizacji. Zauważyć bowiem trzeba, że samo założenie spółki w trybie art. 1571 k.s.h. nie eliminuje procedury zgłoszenia takiej spółki do rejestru (zob. art. 167 § 4 k.s.h.). Oczywiście najczęściej jest tak, że jednocześnie z zawarciem e-umowy spółki z o.o. nastąpi, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, jej zgłoszenie do rejestru, jednakże żaden przepis k.s.h. nie zawiera w odniesieniu do spółek z o.o. zawiązywanych w trybie art. 1571 wyłączenia stosowania art. 169. Spółka z o.o. zawiązana w trybie e-umowy może zatem zostać zgłoszona do rejestru, tak jak każda inna spółka z o.o., czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia e-umowy spółki, a przed zarejestrowaniem jest spółką w organizacji. 
 
Nieuzupełnienie więc dokumentów w terminie wskazanym w Ustawie nie spowoduje automatycznego rozwiązania spółki a jedynie spowoduje, iż będzie ona trwała jako spółka w organizacji. 
 
 
Zgodnie z art. 172 Kodeksu spółek handlowych jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu albo na wniosek osób mających interes prawny, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu odpowiedni termin.  Podobne uprawnienie sądu rejestrowego wynika z brzmienia art. 24 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z którym w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.  
 
Jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa powyżej osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków określonych w ustawie, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.
 
W chwili obecnej konieczne więc jest przeprowadzenie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co niewątpliwie jest sporym uchybieniem w nowej procedurze rejestracji spółki.
 
Dla dobrowolnego rozwiązania umowy spółki z o.o. w organizacji potrzebna jest uchwała wspólników, która żeby była skuteczna, musi zostać podjęta większością 2/3 głosów oddanych oraz musi zostać zaprotokołowana przez notariusza.
 
Następnie wspólnicy niezwłocznie muszą otrzymać zwrot wszystkich wniesionych wkładów niepieniężnych i wpłaconych sum oraz pokrycia wierzytelności osób trzecich (oczywiście jeśli takowe są). Jeżeli spółka nie jest w stanie dokonać tego zwrotu, wówczas zarząd zobowiązany jest dokonać likwidacji spółki (tzw. sformalizowane postępowanie likwidacyjne). Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawiają dla spółki likwidatora. Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego.
 
Do likwidacji spółek w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki z o.o.
 
Tym samym, jeśli spółka nie ma trudności ze zwrotem wkładów oraz z zapłatą innych wierzytelności względem osób trzecich, to sformalizowanego postępowania likwidacyjnego się nie przeprowadza.


Tagi: s24, spółka

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Porady prawne online
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły