Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Regulamin użytkowania samochodu służbowego

15.06.2012
Zawarcie umową określającej zasady korzystania z samochodu służbowego leży zarówno w interesie pracownika, jak również pracodawcy. Pisemny kontrakt wskazywać powinien nie tylko obowiązki pracownika, ale także przysługujące mu przywileje, w tym np. możliwość korzystania z samochodu również poza godzinami pracy czy też podczas urlopu.
 
Przepisy prawa pracy nie nakazują pracodawcy zawierania umów określających zasady korzystania z samochodu służbowego. Jednakże podpisanie z pracownikiem odpowiednio sformułowanej umowy, pozwoli pracodawcy nie tylko na prawidłowe rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdu, ale także może znacznie ułatwić dochodzenie odszkodowania od pracownika w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Jeżeli samochód nie został formalnie powierzony pracownikowi, to jego odpowiedzialność za powstałe szkody opiera się na ogólnych zasadach, wynikających z Kodeksu pracy.
 
Zgodnie z nimi odszkodowanie przysługuje w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia, chyba że pracownik umyślnie uszkodził samochód.
 
Pracownik będzie odpowiadał za powstałą szkodę w pełnej jej wysokości również wtedy, gdy samochód służbowy zostanie mu powierzony z obowiązkiem zwrotu (np. wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu odbioru). Pracownik będzie się mógł uwolnić od tej odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego.
 
Z treści załączonej umowy należy wnioskować, iż przedmiotową umowę należy traktować jak umowę regulującą odpowiedzialność za mienie powierzone. Za szkodę w mieniu powierzonym pracownik odpowiada w pełnej jej wysokości, niezależnie, czy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, czy też nieumyślnej. Jeżeli zatem samochód został pracownikowi w sposób prawidłowy powierzony, to pracodawca może żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast samochód nie został powierzony pracownikowi w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, wówczas pracownik będzie ponosił odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego art. 65 oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
 
W mojej ocenie więc błąd co do określenia w umowie, iż pracodawca jest właścicielem samochodu podczas gdy faktycznie jest jedynie leasingobiorcą nie powoduje nieważności przedmiotowej umowy.
 
Zgodnie z treścią 7091 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
 
W praktyce często to na Kupującym ciąży obowiązek ubezpieczenie pojazdu, zaś w samych polisach coraz częstszym rozwiązaniem jest tzw. udział własny w szkodzie. 
 
Mając na uwadze powyższe w mojej ocenie przesłany regulamin użytkowania pojazdu służbowego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.


Tagi: regulamin, samochód

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły