Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

12.06.2012
W mojej ocenie w opisanej sytuacji zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 116 Ustawy o prawie autorskim zgodnie z jego brzmieniem kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 
Przedmiotowe przestępstwo ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Konsekwencją uzależnienia ścigania od wniosku uprawnionego podmiotu jest to, że brak wniosku jest negatywną przesłanką (przeszkodą) procesową. Organ procesowy (organ ścigania, oskarżyciel publiczny) jest zobowiązany do podjęcia kroków w celu uzyskania wniosku oraz pouczenia osoby uprawnionej o jej uprawnieniach w tym zakresie. Odmowa złożenia wniosku prowadzi do odmowy wszczęcia postępowania albo jego umorzenia, jeżeli dokonano czynności niecierpiących zwłoki ( art. 17 § 2 Kodeksu postępowania karnego), co nie stoi na przeszkodzie późniejszemu złożeniu wniosku (do upływu przedawnienia karalności czynu).
 
W omawianej więc sprawie w pierwszej kolejności powinna Pani złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury właściwej dla Pani miejsca zamieszkania. 
 
W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. 
 
W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.
 
Wniosek o ściganie, jeżeli dotyczy czynów bezwzględnie wnioskowych, nie musi wskazywać sprawców przestępstwa. W takiej sytuacji wniosek niewskazujący imiennie określonych sprawców lub zawierający żądanie ścigania tylko niektórych z nich obejmuje z mocy ustawy również osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku lub z czynem wskazanym we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek (art. 12 § 2). Uregulowanie to oznacza tzw. niepodzielność podmiotową wniosku, która nie ma jednak zastosowania do osób najbliższych dla składającego wniosek, wobec których, w razie niewskazania ich imiennie we wniosku, po ich wykryciu, należy uzyskać odrębny imienny wniosek o ściganie. Brak wniosku „uzupełniającego” uniemożliwia ściganie jedynie tej osoby. Dopuszczalna jest natomiast przedmiotowa podzielność wniosku o ściganie. Mianowicie, w razie wielości czynów ściganych na wniosek, popełnionych w stosunku do tej samej osoby, możliwe jest ograniczenie wniosku o ściganie jedynie do niektórych z tych przestępstw (T. Grzegorczyk, Kodeks , s. 76).
 
Przed rozpoczęciem przewodu sądowego będzie Pani miała możliwość dochodzenia roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym tzw. postępowanie adhezyjne. 
 
W pozwie adhezyjnym można dochodzić odszkodowania pieniężnego z tytułu szkody majątkowej oraz zadośćuczynienia pieniężnego w związku z krzywdą moralną, pod warunkiem że szkody te wynikają bezpośrednio z popełnionego przestępstwa. Roszczenie majątkowe dochodzone w tym trybie obejmuje zarówno straty, które poszkodowany rzeczywiście poniósł, jak i utracone korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby nie poniósł straty.
 
Cele procesu adhezyjnego są takie same jak procesu cywilnego. Zmierzają one do realizacji tych samych praw podmiotowych, ale w różnych trybach postępowania. W związku z tym może się zdarzyć, że o te same roszczenia wynikające z tej samej podstawy faktycznej powód wytoczy powództwo jednocześnie w obu procesach, albo też może dojść do wcześniejszego rozstrzygnięcia w jednym z tych procesów. W ten sposób powstaje zagadnienie stosunku zachodzącego pomiędzy procesem adhezyjnym a cywilnym. Sprowadza się ono do kwestii ujemnych przesłanek procesowych, a mianowicie czy jeden proces stwarza wobec drugiego stan zawisłości sprawy i czy prawomocne rozstrzygnięcie merytoryczne w jednym z procesów stwarza w stosunku do drugiego skutki wynikające ze stanu rzeczy osądzonej (res iudicata).
 
Powództwo cywilne można zgłosić już w postępowaniu przygotowawczym. Organ prowadzący to postępowanie załącza pozew do akt sprawy. Postanowienie co do przyjęcia powództwa wydaje sąd po wpłynięciu aktu oskarżenia, ale za dzień zgłoszenia powództwa uważa się wówczas dzień złożenia powództwa. Powództwo cywilne w procesie karnym może być zgłoszone nie później niż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 62 k.p.k.).


Tagi: prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie, ustawa prawo autorskie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły