Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania przed orzeczeniem rozwodu

31.05.2012
Polskie prawo rodzinne opiera się na zasadzie trwałości małżeństwa. Postuluje ochronę rodziny założonej przez małżonków i ochronę dobra małoletnich dzieci. Konsekwencją tych założeń jest uzależnienie rozwodu od przesłanki trwałości i zupełności rozkładu pożycia. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli w okolicznościach sprawy wszystko wskazuje na to, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Rozkład pożycia jest zupełny, gdy nastąpiło zerwanie więzi duchowej, gospodarczej i fizycznej.
 
Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. Nr 9, poz. 59), sąd przy orzeczeniu o rozwodzie rozstrzyga także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Ustalenie winy w sentencji wyroku rozwodowego lub brak takiego orzeczenia mają wpływ na zakres i treść między innymi obowiązku alimentacyjnego.
 
Pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale także w Kodeksie cywilnym, zostało ono jednak wyjaśnione w doktrynie cywilistycznej. Według stanowiska dominującego w nauce prawa zobowiązań, do przypisania winy za zachowanie się (działanie, zaniechanie) podmiotu niezbędne jest wystąpienie dwóch elementów: a) bezprawności (czynnik obiektywny), polegającej na sprzeczności zachowania się z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, b) możliwości przewidywania znaczenia i skutków zachowania się oraz możliwości podjęcia i ujawnienia woli co do nastąpienia lub nienastąpienia określonych skutków (czynnik subiektywny). Odróżnia się winę umyślną i winę nieumyślną. Przy pierwszej z nich sprawca ma świadomość szkodliwego skutku swego zachowania się i przewiduje jego nastąpienie, celowo do niego zmierza ( dolus directus ) lub co najmniej godzi się na wystąpienie tych skutków ( dolus eventualis ). Przy winie nieumyślnej sprawca wprawdzie przewiduje możliwość wystąpienia szkodliwego skutku, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że zdoła go uniknąć, albo też nie przewiduje możliwości nastąpienia tych skutków, choć powinien i może je przewidzieć. W obu formach winy nieumyślnej mamy do czynienia z niedbalstwem ( culpa ). Pojęcie niedbalstwa wiąże się w prawie cywilnym z niezachowaniem należytej staranności. Trzeba też pamiętać, że w prawie cywilnym istnieją (nie zawsze wymienione wprost) okoliczności wyłączające bezprawność czynu, np. działanie w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności, zgoda pokrzywdzonego (na temat pojęcia winy w prawie cywilnym patrz np. Z. Banaszczyk, Uwagi do art. 415 k.c. , w: Kodeks cywilny , t. I, Komentarz do art. 1-449 11 , red. K. Pietrzykowski, wyd. 4, Warszawa 2005, s. 1088-1095; W. Popiołek, Uwagi do art. 472 k.c. , w: Kodeks cywilny , t. II, Komentarz do art. 450-1088 , red. K. Pietrzykowski, wyd. 4, Warszawa 2005; G. Bieniek, Uwagi do art. 415 k.c. , w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia zobowiązania , t. 1, red. G. Bieniek, wyd. 8, Warszawa 2008; W. Czachórski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna , red. Z. Radwański, Ossolineum 1981, s. 539-550).
 
Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 1997 r. ( I CKN 597/97 , LexPolonica nr 328083, OSNC 1998, nr 6, poz. 99); przyjął, że opuszczenie przez żonę wraz z dziećmi wspólnego domu stanowiące reakcję na poważne zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie naganne, i nie może być uznane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego. 
 
W mojej ocenie Sąd ocenia winę w rozkładzie pożycia. Skoro więc w Pana sytuacji doszło już do zupełnego rozkładu pożycia to opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania nie będzie miało wpływu na orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W podobnym tonie wypowiada się również Sąd Najwyższy w swych dotychczasowym dorobku.
 
Sąd Najwyższy w tezie orzeczenia (którego uzasadnienie nie zostało opublikowane) z 19 września 1949 r. (Wa.C.103/49, DPP 1950, nr 3, s. 61), przyjął, że „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka” . Następnie w uzasadnieniu orzeczenia z 20 listopada 1952 r., C. 600/52 (OSN 1954, nr 2, poz. 31), Sąd Najwyższy stwierdził, że fakt związania się pozwanej z innym mężczyzną, „[...] gdy rozkład pożycia stron był już zupełny i trwały, nie może być współpowodem rozkładu pożycia. Niemniej mógłby być momentem przemawiającym za udzieleniem rozwodu z mocy art. 30 § 2 k.r. (obecnie podobnie - art. 56 § 3 k.r.o.), gdyż udzielenie rozwodu w przypadku, gdy oboje małżonkowie faktycznie żyją w nowych stadłach, z reguły nie będzie razić uczuć moralnych mas pracujących [...].” Wyrażony w tych orzeczeniach pogląd przyjął S. Szer, pisząc: „ponieważ zagadnienie winy małżonka w  świetle k.r.o. powstaje tylko ze względu na spowodowanie rozkładu, przeto, gdy zupełny i trwały rozkład już nastąpił, zachowanie się małżonka niewinnego w tym okresie nie może spowodować w konsekwencji przypisania mu winy rozkładu” ( Prawo rodzinne , Warszawa 1966, s. 169; identycznie tenże, Prawo rodzinne w zarysie , wyd. II, red. J. Winiarz, Warszawa 1969, s. 126). Za poglądem tym opowiedział się również J. Suski, widząc w nim gwarancję realizacji obowiązującego wówczas art. 30 § 1 k.r., gdyż przypisanie winy również temu drugiemu z małżonków wyłączałoby działanie zasady rekryminacji ( Wina w rozwodzie , NP 1962, nr 10, s. 1319), a ostatnio Z. Krzemiński ( Rozwód. Komentarz... , wyd. 4, Kraków 2004, s. 80 i 81).


Tagi: rozwód, winna, mieszkanie, wymeldowanie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły