Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca

31.05.2012
Zasady dotyczące minimalnego wynagrodzenia obywateli Polski jak i cudzoziemców zasadniczo się nie różnią. Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane jest co rocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitorze Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku.
 
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2012 roku wynosi 1500 zł brutto. W okresie pierwszego roku pracy danego pracownika nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 
Uregulowania dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę nie dotyczą jednak umów zlecenia oraz umów o dzieło, w przypadku umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) strony mogą w sposób dowolny kształtować wysokość uzyskanego wynagrodzenia.
 
Dwie umowy zlecenia a składki ZUS
 
Osoba, która równocześnie wykonuje dwie umowy zlecenia, ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo podlega z pierwszej wykonywanej umowy, z drugiej ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 
 
Zleceniobiorca może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom z drugiej umowy zlecenia, a z pierwszej wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podana zasada ma zastosowanie również w sytuacji, gdy dwie umowy zlecenia są wykonywane u tego samego płatnika. Oczywiście przedmiotem każdej z tych umów musi być inny zakres prac.
 
Wysokość wynagrodzenia z umowy zlecenia a podatek
 
W przypadku umów zlecenia zleceniobiorców obejmują 20% koszty ryczałtowe. Nie stosuje się kosztów obniżonych ryczałtowych takich jak w umowie o pracę. Koszty 20% wylicza się od kwoty przychodu po obniżeniu ich wcześniej o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku udowodnienia kosztów w kwocie wyższej niż 20% - obowiązują koszty wyższe, niemniej to na podatniku ciąży obowiązek posiadania dowodów na poniesienie tych dodatkowych kosztów.
 
Możliwe jest stosowanie kosztów podwyższonych 50%, o ile przy zleceniu występuje rozporządzanie prawami autorskimi innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, a na stosowanie takich kosztów wskazuje umowa łącząca strony.
 
Zlecenie, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – opodatkowane są ryczałtowo w wysokości 18 % przychodu. W ich przypadku nie dochodzi do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, nie ma również zaliczek na podatek. Płatnik płaci ryczałtem podatek za wykonującego. Podatek ryczałtowy nie podlega wykazaniu w PIT rocznym wykonującego zlecenie.
 
Wynagrodzenie a zezwolenie na zamieszkanie
 
Jedyną regułą rozróżniającą sytuację obywatela Polskiego od cudzoziemca jest minimalne wynagrodzenie jakie musi osiągać cudzoziemiec zamierzający uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Cudzoziemiec chcący uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na terytorium Polski musi posiadać stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 
Dochód po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).
 
Uważa się, że koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.


Tagi: cudzoziemiec, wynagrodzenie, umowa zlecenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły