Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Umowa wykonania

26.05.2012
Jak wynika z przesłanych dokumentów zawarła Pan umowę o dzieło z przeniesieniem majątkowych prawa autorskich na wykonanie aplikacji w systemie Android - potocznie nazywaną umową wykonania. Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Kwestie związane z realizacja projektu objętego prawe autorskim zostały również uregulowane w Ustawie prawo autorskie.
 
Programista, który podejmuje się realizowania twórczego projektu na podstawie określonej umowy, liczyć się musi z ponoszeniem określonej odpowiedzialności w razie jej nienależytego wykonania. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje dwa tytuły takiej kontraktowej odpowiedzialności: 
 
 1. opóźnienie w realizacji projektu (art. 54 ustawy o prawie autorskim) oraz 
 2. obciążenie go wadami (art. 55 ustawy o prawie autorskim).
 
W umowie o dzieło, na podstawie której realizowany był projekt, został określany termin jego dostarczenia zamawiającemu (ukończenia dzieła), z którego terminu Pan jako programista się nie wywiązał. 
 
W omawianej sytuacji zamawiający natychmiast po upływie terminu na dostarczenie projektu mógł wyznaczyć Panu odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 54 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 
Odstąpienie od umowy przeprowadzane jest w formie skierowania do programisty przez zamawiającego stosownego oświadczenia w tym zakresie, z którego powinna jasno wynikać wola rozwiązania umowy.
 
Nie można przy tym zapominać, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi regulację szczególną w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego, w tym regulujących umowę o dzieło.
 
I tak np. zgodnie z art. 635 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie (programista) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
 
Jak wynika z przesłanej dokumentacji w omawianym przypadku zamawiający nie wysłał przedmiotowego oświadczenie przed oddaniem dzieła i tym samym jego uprawnienia do odstąpienia od umowy wygasł
y. 
 
Drugim uprawieniem przysługującym zamawiającemu na wypadek nieterminowego wykonania dzieła jest prawo do żądania od wykonawcy odszkodowania. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uprawnienie od żądania od wykonawcy zapłaty odszkodowania przysługuje zamawiającemu w sytuacji, w której niedotrzymanie terminu przez wykonawcę spowodowane jest zawinionym działaniem wykonawcy, czyli „zwłoką” wykonawcy. I tak, w sytuacji zwłoki wykonawcy, w przypadku której to zamawiający nie zamierza korzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 KC w zw. z art. 476 KC)
 
W braku odmiennych postanowień umowy, odszkodowanie należne zamawiającemu z powodu zwłoki obejmowało będzie naprawienie szkody wynikłej ze strat, które poszkodowany realnie poniósł w wyniku zwłoki lub niewykonania umowy, a także korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 
 
W praktyce zakres odpowiedzialności standardowo bywa jednak limitowany w umowie zarówno przedmiotowo, jak i kwotowo, co zasadniczo mieści się w ramach generalnej zasady swobody kształtowania treści umów. Regułą na rynku wdrożeń informatycznych jest dodatkowe ograniczanie odpowiedzialności wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zwykle do określonego procentu wartości wynagrodzenia przewidzianego umową - w zawartej przez Pana umowie jednak przedmiotowe zapisy nie zostały uwzględnione.
 
Dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych jest dosyć trudne, w szczególności z uwagi na obowiązek dokładnego sprecyzowania wysokości szkody poniesionej przez zamawiającego wskutek zwłoki wykonawcy.
 
Mając więc na uwadze powyższe uregulowania zakładając, iż do opóźnienia dzieła doszła z Pana winy brak jest przepisów pozwalających na żądaniu zamawiającego dokonania bezpłatnej modyfikacji oprogramowania. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania i jeże w sposób przekonujący takie żądanie by uzasadnił warto rozważyć zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie z zamawiającym.


Tagi: dzieło, opóźnienie, zwłoka, prawo autorskie, utwór

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły