Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odpowiedzialność za czynsz

17.05.2012
Nie ulega wątpliwości, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa mieszkanie otrzymane przez Pana żonę w darowiźnie od rodziców stanowi jej majątek odrębny - art. 33 Kodeksu rodzinnego.
 
Jak wskazała Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II Ca 28/2010 zgodnie z treścią art. 33 pkt 2 k.r.o. przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę należą do majątku osobistego obdarowanego małżonka, chyba że darczyńca postanowił inaczej. Wykazanie, iż dany przedmiot majątkowy został darowany na rzecz jednego z małżonków, jest zatem wystarczające do ustalenia, że przedmiot ten wszedł do jego majątku osobistego. W takiej sytuacji na drugim współmałżonku spoczywa ciężar wykazania okoliczności przeciwnej, a mianowicie, że przedmiotowa nieruchomość weszła jednak do majątku wspólnego, dlatego że wolą darczyńców było obdarowanie obojga małżonków. Z tego faktu bowiem współmałżonek wywodzi skutki prawne, zatem na nim spoczywa w tym ciężar dowodu (art. 6 k.c).
 
Jednakże w omawianej sprawie zastosowanie będzie miał art. 30§1 Kodeksu rodzinnego zgodnie z jego brzmieniem oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.
 
Podobne stanowisko zajął również (w trochę odmiennym stanie prawnym) Sąd Najwyższy w uchwale w sprawie III CZP 137/95  - zniesienie przez sąd wspólności spółdzielczego prawa do lokalu pozostaje bez wpływu na określoną w art. 30 § 1 kro odpowiedzialność solidarną obojga małżonków za zapłatę opłat związanych z używaniem spółdzielczego lokalu mieszkalnego.
 
Odmienność uregulowania co do sposobu powstania i ustania wspólności spółdzielczego prawa do lokalu wskazuje tylko na szczególne potraktowanie tego składnika majątkowego. Wiąże się to z charakterem lokalu mieszkalnego jako dobra wspólnego, służącego zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych nie tylko członka, ale i innych osób. Korzystanie z lokalu mieszkalnego może opierać się na tytule prawnorodzinnym. Takie uregulowanie pozostaje jednakże bez wpływu na odpowiedzialność solidarną małżonków określoną w przepisie art. 30 § 1 kro. Przepisy kro nie przewidują możliwości umownego wyłączenia przez małżonków tej odpowiedzialności solidarnej. Służy ona ochronie interesów wierzycieli.
 
W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż małżonkowie odpowiadają za zobowiązania na omawianej podstawie z art. 30 kro zarówno majątkiem wspólnym, jak i przedmiotami majątkowymi należącymi do ich majątków odrębnych. Sformułowanie art. 30 § 1 kro wskazuje na możliwość bezpośredniego stosowania do małżonków przepisów traktujących o zobowiązaniach solidarnych (art. 366 i in. kc). Kwestia zakresu stosowania przepisu art. 30 § 1 kro i wykładni pojęcia zwykłych potrzeb rodziny nie była przedmiotem wysuniętych wątpliwości. Dlatego tylko na marginesie zauważyć należy, że opłacanie należności związanych z korzystaniem z mieszkania tak spółdzielczego, jak i kwaterunkowego traktowane były jako świadczenia normalne wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny w rozumieniu art. 30 § 1 kro, i ze skutkami z tego przepisu wynikającymi. Mianowicie w orzeczeniu z dnia 29 października 1955 r. II CR 633/54 (OSN 1956/IV poz. 102) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zobowiązania wynikające z zawartej przez jednego z małżonków umowy najmu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na zamieszkanie małżonków, należą do zobowiązań zaciągniętych przez jednego z małżonków w zwykłych sprawach rodzinnych. Stosownie zaś do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1977 r. I CR 277/77 (Nowe Prawo 1980/1 str. 160 oraz Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego - roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego 1980/18 str. 87 i nast.) za należności czynszowe spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 30 kro, są solidarnie odpowiedzialni oboje małżonkowie, nawet z majątku odrębnego każdego z nich, a nie tylko ten z małżonków, który jest członkiem spółdzielni.


Tagi: czynsz, nakaz zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły