Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Nabycie nieruchomości przez jednego z małżonków

28.03.2012
Z przesłanego odpisu aktu notarialnego wynika, iż mieszkanie zostało nabyte przez ojca do majątku dorobkowego jego i żony. Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu rodzinnego obowiązujących w dniu podpisania przedmiotowego aktu notarialnego każdy z małżonków mógł wykonywać samodzielnie zarząd majątkiem wspólnym. Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie wymaganej dla danej czynności prawnej.
 
W prawie cywilnym nie ma jednolitego pojęcia „zarządu majątkiem” . Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera też definicji „zarządu majątkiem wspólnym małżonków” . Przez zarząd ten zwykło się rozumieć - najogólniej mówiąc - całokształt dotyczących tego majątku czynności prawnych oraz działań faktycznych związanych z prawidłową gospodarką majątkiem wspólnym i zaspokajaniem potrzeb rodziny. Zarząd majątkiem wspólnym to działania stanowiące wykonywanie praw objętych wspólnością, a także czynności prawne prowadzące do nabycia prawa, lub zaciąganie zobowiązań, jeżeli odnoszą się do majątku wspólnego. Patrz w szczególności S. K. Rzonca: Pojęcie zarządu... , s. 32-35.
 
Czynności prawne zarządu majątkiem wspólnym to w szczególności czynności zobowiązujące do zbycia rzeczy lub prawa stanowiącego składnik tego majątku, rozporządzające takimi rzeczami lub prawami, obciążające je ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także czynności, których treścią jest nabycie do majątku wspólnego rzeczy lub innego prawa majątkowego, oddanie rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego w najem lub dzierżawę albo jej użyczenie, zaciągnięcie zobowiązania związanego z majątkiem wspólnym, przeniesienie posiadania rzeczy będącej składnikiem majątku wspólnego.
 
W związku z faktem, iż przepisy te były nieprecyzyjne dopiero później art. 37 Kodeksu rodzinnego został zmieniony. Mając więc na uwadze obowiązujące w chwili podpisania umowy przepisy w mojej ocenie przedmiotowa umowa jest ważna a współwłaścicielami mieszkania na zasadach wspólności majątkowej byli Pani rodzice.
 
W mojej ocenie w chwili obecnej należy albo poczekać do przedawnienia się zobowiązania wynikającego z podatku od spadku i darowizn po Pani mamie. Zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków powstaje z doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (jest to więc zobowiązanie, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 
Względnie istnieje możliwość dokonania korekty wcześniejszego zeznania podatkowego wraz z skorzystaniem z tzw. czynnego żalu. 
 
Możliwość składania czynnego żalu wynika z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi:
 
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
 
Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest zapłacenie należności podatkowych. Artykuł 16 § 2 k.k.s. stanowi, że w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego należy uiścić w całości wymagalną należność publicznoprawną, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Praktyka jest inna. Podatnicy, składając czynny żal, najpierw płacą zaległe podatki, uważając, że jest to warunek skuteczności czynnego żalu. Rzeczywiście zazwyczaj zaoszczędza to konieczności późniejszych kontaktów z urzędem w związku z obowiązkiem zapłaty zaległego podatku lub wykazania, że taka zapłata nastąpiła. Z tego punktu widzenia jest to działanie rozsądne. Natomiast czynny żal odniesie taki sam skutek, jeżeli zapłata podatku nastąpi dopiero w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy.


Tagi: spadek, akt notarialny, nieruchomość

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły