Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Rękojmia w prawie międzynarodowym

23.03.2012
Niewątpliwie w omawianej sytuacji z punktu widzenia prawa racja stoi po Pana stronie. W pierwszej kolejności należy rozważyć jakie przepisy prawa będą miały zastosowanie w omawianej sytuacji oraz w szczególności oprzeć się na uregulowaniach umów międzynarodowych ratyfikowanych zarówno przez Polskę jak i chiny tj. Konwencji wiedeńskiej.
 
Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) stanowi jedną z najważniejszych umów międzynarodowych regulujących prawo cywilne materialne, określaną mianem lingua franca handlu międzynarodowego.
 
Spośród krajów Unii Europejskiej 24 ratyfikowały konwencję. Tylko Wielka Brytania, Irlandia, Malta i Portugalia nie podpisały jej, chociaż niektóre z nich, jak to miało miejsce z Wielką Brytanią, brały udział w pracach nad jej stworzeniem.
 
Chiny podpisały CISG razem ze Stanami Zjednoczonymi i Włochami 11 grudnia 1986 roku. Dla Chin i reszty pierwotnych sygnatariuszy konwencja weszła w życie 1 stycznia 1988.
 
Co istotne zgodnie z artykułem 11 Konwencji umowa sprzedaży nie wymaga do jej zawarcia lub potwierdzenia formy pisemnej i nie podlega żadnym innym wymogom co do formy. Umowa sprzedaży może być udowodniona w jakikolwiek sposób, w tym również na podstawie zeznań świadków.
 
Do obowiązków sprzedającego należy dostarczenie towaru o jakości przewidzianej w umowie. Towary za zgodne z umową uważa się tylko wówczas, gdy:
 
 • nadają się do użytku w takich celach, w jakich zwykle służą towary tego samego rodzaju,
 • nadają się do specjalnych celów, podanych wyraźnie lub w sposób dorozumiany do wiadomości sprzedającego w chwili zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy z okoliczności wynika, że kupujący nie polegał lub że byłoby z jego strony nierozsądne polegać na kompetencji i ocenie sprzedającego,
 • posiadają cechy towarów, które sprzedający przedstawił kupującemu jako próbki lub wzory,
 • są umieszczone lub opakowane w sposób zwyczajowo przyjęty dla tego rodzaju towarów lub gdy taki zwyczajowo przyjęty sposób nie istnieje, w sposób pozwalający na odpowiednie ich utrzymanie i zabezpieczenie.
 
Zgodnie z umową i  konwencją sprzedający jest odpowiedzialny za wszelki brak zgodności istniejący w chwili przejścia ryzyka na kupującego, nawet jeżeli brak zgodności ujawni się dopiero w terminie późniejszym.
 
Kupujący powinien dokonać kontroli towarów lub spowodować dokonanie kontroli w najkrótszym, praktycznie możliwym w danych okolicznościach, terminie.  Jeżeli towary są skierowane w tranzycie do innego miejsca lub odesłane dalej przez kupującego, który nie miał rozsądnej możliwości ich zbadania, a w chwili zawarcia umowy sprzedający wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości takiego skierowania lub odesłania, kontrola może być dokonana w terminie późniejszym, po dostarczeniu towarów na nowe miejsce przeznaczenia.
 
Kupujący traci prawo do powoływania się na brak zgodności towarów, jeżeli nie zawiadomi sprzedającego o charakterze występujących niezgodności w rozsądnym terminie od chwili, w której niezgodności te zostały przez niego wykryte lub powinny były zostać wykryte. W każdym przypadku kupujący traci prawo do powoływania się na brak zgodności towarów, jeżeli nie zawiadomi o nim sprzedającego najpóźniej w ciągu dwóch lat od daty, w której towary zostały rzeczywiście wydane kupującemu, chyba że termin ten jest niezgodny z umownym okresem gwarancji.
 
Jeżeli sprzedający nie spełni któregokolwiek z powyższych obowiązków to kupujący na mocy przepisów Konwencji może żądać: odszkodowania, dostarczenia zastępczych towarów, kupujący może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 
Odstąpienie od umowy może nastąpić w sytuacji gdy sprzedający w sposób istotny naruszył przepisy Konwencji, sprzedawca nie dostarczył towarów wolnych od wad w dodatkowym terminie.
 
W razie braku zgodności towarów z umową, bez względu na to, czy cena została już zapłacona, czy nie, kupujący może obniżyć cenę proporcjonalnie do różnicy między wartością rzeczywiście dostarczonych towarów w chwili dostawy a wartością, jaką miałyby w tej chwili towary odpowiadające umowie. 
 
Ja wynika z powyższych przepisów Konwencji jest Pan chroniony przedmiotowymi przepisami w sposób wystarczający aby uniknąć zapłaty w niniejszej sprawie. Problematyczna natomiast może okazać się kwestię, iż z powództwem o zapłatę sprzedający może wystąpić przed sądem chińskim co znacznie utrudni Panu możliwość obrony. Taki wyrok jednak w celu prowadzenia egzekucji w Polsce będzie musiał być następnie uznany przez sąd polski.
 
Orzeczenia chińskich sądów są uznawane w Polsce na podstawie podpisanej przez chiny i Polskę Umowy o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 5 czerwca 1987 r. Rozdział 3 tej umowy reguluje uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych.
 
Stosownie do Umowy o pomocy prawnej, sąd polski może odmówić uznania lub wykonania orzeczenia sądu polskiego wyłącznie w następujących wypadkach:
 
 1. według polskiego prawa, chińskiemu sądowi, który wydał orzeczenie, nie przysługiwała jurysdykcja w sprawie;
 2. orzeczenie nie jest według prawa chińskiego prawomocne i wykonalne;
 3. stosownie do polskich przepisów strona przegrywająca nie została prawidłowo wezwana przez sąd;
 4. strona była pozbawiona możności obrony swych praw, a w razie ograniczenia zdolności procesowej lub jej braku należytego przedstawicielstwa;
 5. w Polsce zostało wydane w tej sprawie prawomocne orzeczenie lub postępowanie takie się toczy bądź też sąd polski uznał wcześniej orzeczenie trzeciego państwa dotyczące tej samej sprawy;
 6. uznanie i wykonanie orzeczeń byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa lub porządku publicznego Polski.


Tagi: chiny, rękojmia, prawo międzynarodowe

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły