Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kara za brak opłaty w systemie Viatoll

15.02.2012
Jak wynika z przesłanej dokumentacji sprawy został Pan ukarany karą w wysokości 3 000 zł za brak uiszczenia opłaty viatoll, od przedmiotowej decyzji wniósł Pan odwołania do Głównego Inspektoratu Drogowego, które to do chwili obecnej jest rozpatrywane.
 
Opieszałość postępowania administracyjnego
 
Art. 12 § 2 Kpa stanowi, że sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 § 2 Kpa). Przepisy te są często źle interpretowane. Po pierwsze, nie chodzi wyłącznie o proste sprawy. Te bardziej skomplikowane również powinny być załatwiane niezwłocznie, jeśli są spełnione przesłanki z powołanego powyżej art. 35 § 2 Kpa. Po drugie, stwierdzenie ‘niezwłocznie’ nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem ‘natychmiast’. Tak więc, nawet jeśli wraz z wnioskiem przedstawimy komplet dokumentów potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy, to niekoniecznie otrzymamy decyzję natychmiast lub tego samego dnia. Organ administracji musi mieć czas na zbadanie i przeanalizowane przedstawionych dokumentów. Będzie w zwłoce (naruszy termin) dopiero, gdy pomimo upływ okresu czasu, w którym w normalnych warunkach mógłby wydać decyzję – nie podejmie żadnego działania.
 
Oprócz generalnej zasady mówiącej, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, art. 35 § 3 Kpa stanowi, że załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Wyjątkowo tylko mogą obowiązywać inne terminy tj. gdy organ wyższego stopnia określi, że danego rodzaju sprawy mają być załatwiane szybciej (art. 35 § 4 Kpa), bądź gdy przepis rangi ustawowej określi inny termin rozpoznania sprawy.  
 
Zgodnie z art. 37 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 (miesięczny lub dwumiesięczny, ewentualnie krótszy dla danego rodzaju spraw) lub ustalonym w myśl art. 36 (termin wyznaczony przez organ) stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Również gdy nie zgadzamy się z przedłużeniem terminu lub uznajemy nowo wyznaczony termin za bezzasadnie odległy, możemy zażalić się do organu wyższego stopnia. Proszę zwrócić uwagę, że zażalenie takie wnosimy do organu wyższego stopnia, a nie wyższej instancji. Organ wyższego stopnia to organ nadrzędny w hierarchii administracyjnej, natomiast organ wyższej instancji to organ, który jest wyznaczony do rozpatrzenia ewentualnego odwołania. Nie zawsze organ wyższego stopnia jest równocześnie organem wyższej instancji.
 
Zażalenie wnosimy bezpośrednio do organu wyższego stopnia. Organ ten jeśli stwierdzi, że nastąpiła zwłoka przy rozpoznaniu sprawy, wyznaczy dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości (art. 37 § 2). Dla nas, jako osób zainteresowanych wydaniem decyzji i zakończeniem sprawy, najistotniejszy jest fakt wyznaczenia terminu przez organ wyższego stopnia. W przypadku, gdy i tak wyznaczony termin zostanie przekroczony, trzeba będzie wystąpić z innymi środkami prawnymi.  
 
W mojej ocenie w niniejszej sprawie warto dać GITD jeszcze 20 dni na rozpoznanie sprawy. Jeżeli w tym terminie nie zostanie sprawa rozpoznana pozostanie wniesienie zażalenia na nierozpatrzenie sprawy w terminie.
 
Kara za brak wniesienia opłaty Viatoll
 
Zgodnie z art. 13k Ustawy o drogach krajowych Za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, za który pobiera się opłatę elektroniczną bez uiszczenia tej opłaty - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł.
 
System viatoll jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. System ten składa się z kilku podstawowych elementów, a jego działanie najprościej można przedstawić w następujący sposób.
 
Wjazd na autostradę płatną zarządzaną przez GDDKiA odbywa się przez plac poboru opłat. Gdy pojazd samochodowy lub zespół pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej poniżej 3,5 tony, korzystający z Systemu viatoll, zbliży się do placu poboru opłat na autostradzie płatnej, bramka otworzy się automatycznie. Nad wybranymi odcinkami autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, znajdą się bramownice wyposażone w anteny. Anteny umożliwiają komunikację między przekaźnikami a viaAUTO zamontowanym w pojeździe. Za każdym razem, gdy pojazd (wyposażony w viaAUTO) przejeżdża pod bramownicą, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Kierowca zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem z viaAUTO.
 
Jak wynika z historii Pana konta system naliczał opłaty prawidłowo a brak naliczenia opłaty za odcinek drogi wskazany w decyzji jest niemal wyłącznie spowodowany błędnym działaniem systemu za co nie ponosi Pan odpowiedzialności.


Tagi: viatoll, transport drogowy

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 19.05.2013 Stanislaw napisał(a):

  Ustawę o ViaToll należy zaskarżyć do NSA jako nie zgodna z podstawowymi normami społecznymi, czy tez prawem obowiązującym w krajach Unii. Kilka przykładów: Via Toll odmawia informacji o przypadkach przejazdu pod bramkami poboru opłat np. gdy urządzenie viaBox jest zawodne. Via Toll nie przewiduje zapłaty gdy pojazd przejedzie pod bramka poboru opłat - kierowca orientuje się, ze system nie zadziałał, kontaktuje się z centrala Via Toll, informuje o problemie i chce uiści opłatę nawet z kosztami manipulacyjnymi. Słyszy odmowe. Tak nie może być. Nawet przestępca może zgłosić się do organów ścigania, zgłosić swoje przestępstwo i uzyskać łagodną kare. Kierowca nieświadomy swojego błędu nie może go naprawić, jest karany z nadmierna surowością.

 • 22.09.2013 Tomasz napisał(a):

  Mam pytanie, czy muszę mieć zainstalowany system viatoll w samochodzie osobowym+przyczepka kepingowa której DMC wynosi 3520kg. Według ustawy wartość DMC oblicza się w tonach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku czyli 3,5t. Więc czy jest przekroczona masa pojazdu czy nie?? ITP zatrzymując mnie uważa że system powinien być, ja natomiast uważam że nie,

 • 16.11.2013 Darek napisał(a):

  Witam dostałem wezwanie z GITD po 15 miesiącach o wskazanie kierowcy w związku z nieuiszczeniem opłaty elektronicznej...jakie mają na to termin ??? czy nie występuje w tym przypadku przedawnienie..??

 • 03.12.2013 Robert napisał(a):

  5 lat, choć gdzieś czytałem że 2 a ponoć pracują nad skróceniem tego okresu.

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły