Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Konkubinat a zezwolenie na zamieszkanie

21.01.2012
Zgodnie z art. 53a pkt. 4 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na zamieszkanie może zostać udzielone cudzoziemcowi, który wykaże, iż zachodzą inne okoliczności niż wymienione w ustawie uzasadniające udzielenia Pani narzeczonemu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Natomiast zgodnie z zasadami ustanowionymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej szczególnej ochronie podlega rodzina oraz rodzicielstwo.
 
W orzecznictwie sądów administracyjnych za ugruntowany należy uznać pogląd, iż oczekiwanie na postanowienie sądu i życie w tym okresie w konkubinacie może uzasadniać udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony - tak m.in. WSA V SA/Wa 552/06.
 
Dodatkowym atutem uzasadniającym w Państwa sprawie udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie fakt wystąpienia z wnioskiem do sądu i oczekiwanie na termin rozprawy.
 
Należy jednak pamiętać, iż aby uniknąć konieczności opuszczenia Polski wniosek o zezwolenie na zamieszkanie musi być złożony co najmniej na 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Odnosząc się natomiast do zapytania odnoszącego się do podjęcia pracy przez cudzoziemca w tymże okresie to niestety procedura do chwili uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony związanego z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelką Polski będzie utrudniona.
 
Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej mogą prowadzic działalność gospodarczą w Polsce tylko jeżeli:
posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
 
 1. zezwolenie na osiedlenie się,
 2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 3. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
 4. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f,
 5. status uchodźcy,
 6. ochronę uzupełniającą,
 7. zgodę na pobyt tolerowany,
 8. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 10. posiadają ważną Kartę Polaka,
 11. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi
 
Osoby zagraniczne inne niż wymienione powyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 
Pani narzeczony może podjąć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej czy też umowy o pracę pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę.


Tagi: zezwolenie na zamieszkanie, cudzoziemiec, konkubinat

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły