Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Jurysdykcja sądu polskiego w sprawie opieki nad dzieckiem zamieszkałym w Niemczech

30.11.2011
Bez cienia wątpliwości należy uznać, iż opisana przez Panią sytuacja jest wyjątkowo trudna a postępowanie jugendamt co najmniej kontrowersyjne.
 
Pozostanie jednakże w chwili obecnej z dzieckiem w Polsce może Panią narazić na negatywne konsekwencje takiego czynu z jednoczesną koniecznością powrotu dziecka na terytorium Niemiec.
 
W tym miejscu warto przytoczyć uregulowania zawarte w Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 roku. Przedmiotowa Konwencja ma na celu zapewnienie niezwłocznego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych w jednym z Umawiających się Państw oraz zapewnienie poszanowania praw do opieki i odwiedzin określonych przez ustawodawstwo jednego Umawiającego się Państwa w innych Umawiających się Państwach. 
 
Zgodnie z art. 3 Konwencji o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli:
 
 1. nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz
 2. w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.
 
Prawo do opieki określone w punkcie  może wynikać w szczególności z mocy samego prawa, z orzeczenia sądowego lub administracyjnego albo z ugody mającej moc prawną w świetle przepisów ustawodawstwa tego państwa.
 
Kluczowe dla niniejszej sprawy jest ustalenie czy Sąd Polski jest władny do orzeczenia w sprawie sprawowania opieki nad Pani dzieckiem. 
 
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż z informacji przez Panią podanych należy uznać Pani córkę za obywatelkę polski. Zgodnie bowiem z art. 2 Prawa prywatnego międzynarodowego jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa.
 
Natomiast zgodnie z treścią art. 56 Prawa prywatnego międzynarodowego prawo właściwe dla spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem określa Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze w dniu 19 października 1996 r.
 
Zgodnie z art. 7 Konwencji w razie bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka organy umawiającego się Państwa, w którym dziecko bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły pobyt, zachowują swoją jurysdykcję do chwili, gdy dziecko uzyska zwykły pobyt w innym państwie Dopóki organy innego Państwa zachowują swoją jurysdykcję, organy Umawiającego się Państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane, mogą podejmować jedynie niecierpiące zwłoki środki konieczne dla ochrony osoby lub majątku dziecka
 
Jednakże zgodnie z treścią art. 9 Konwencji jeżeli Sąd polski uzna, że jest w stanie lepiej ocenić w konkretnym przypadku dobro dziecka, może:
 
 1. albo wystąpić do właściwego organu w Umawiającym się Państwie zwykłego pobytu dziecka, bezpośrednio lub przy pomocy organu centralnego tego Państwa, o pozwolenie na przejęcie jurysdykcji celem podjęcia środków ochrony, jakie uważają za konieczne,
 2. albo prosić strony o przedłożenie takiego wniosku organom Państwa zwykłego pobytu dziecka.
 
Teoretycznie więc w niniejszej sprawie jest możliwość zmiany jurysdykcji tak abym w kwestiach opieki orzekał Sąd polski. W szczególności, iż zgodnie z art. 11063 Kodeksu postępowania cywilnego do jurysdykcji krajowej należą sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, jeżeli wnioskodawca i dziecko, którego sprawa dotyczy, są obywatelami polskimi. Należy jednak pamiętać, iż wyżej cytowana Konwencja w Pani sprawie wyłączą stosowanie przepisów kpc.


Tagi: dziecko, jugendamt, niemcy, jurysdykcja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 05.04.2012 Lego napisał(a):

  Pan Mecenas pominął, iż wnioski o powrót uprowadzanego dziecka w krajach UE są nie tylko sporządzane na podstawie konwencji ale również na podstawie Rozporządzenia Rady WE 2201/2003, które jest nadrzędne w stosunku do konwencji i daje dodatkowe możliwości prawne o ubieganie sie o powrót dziecka, nawet gdy sad państwa do którego dziecko zostało uprowadzone sprzeciwił sie jego wydania na podst.art.13 konwencji . Na mocy rozporządzenia nawet jeżeli zachodzi przesłanka, ze powrót dziecka narazi dziecko na szkodę psychiczna i fizyczna ,to i tak sady państwa ,w którym dziecko miało zwykły pobyt przed uprowadzeniem utrzymują swoja jurysdykcje i maja ostatni glos w sprawie. Art.15 rozporządzenia daje możliwość przeniesienia sprawy ,,do sadu lepiej umiejscowionego,, jednak może sie to odbyć jedynie w szczególnych sytuacjach.

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły